Wiedza i pomoc

Co oznacza emotikon „smutna buźka” pojawiający się w kolumnie „R” w zakładce Księgowanie lub Dziennik zapisów?

Kolumna „R” oznacza rozliczenie dokumentu. Stan dokumentu określony jest symbolicznie, gdzie:
smutna buźka– oznacza, że dany dokument nie został rozliczony;
żółta ikonka – dokument rozliczony w całości;
szara ikonka – brak jakichkolwiek kwot z tytułu zapłaty;
wykrzyknik – zapłata niepełna;
znak zapytania – nadpłata;
Jeżeli nie jest prowadzona kontrola zapłat informacje te nie są wyświetlane.