Wiedza i pomoc

Zmiany przepisów w 2020 roku

Przełom 2019 i 2020 roku przyniósł wiele istotnych zmian w przepisach. Ustawodawca kolejny rok z rzędu nie pozwoli się nam nudzić i wprowadził na raz wiele zmian, nie zostawiając nam zbyt wiele czasu na ich wprowadzenie oraz nie dając przy tym precyzyjnych wytycznych.

Prosimy więc Państwa o wyrozumiałość i zapewniamy, że dokonamy wszelkich starań, aby jak najlepiej dostosować program SAM® do wszystkich zmian w przepisach.

A teraz przejdźmy do sedna, czyli do omówienia owych zmian. Jak co roku czas rozliczyć rok ubiegły i jednocześnie przystąpić do obsługi obecnego roku. Zacznijmy od krótkiego podsumowania końcówki roku 2019, które wpływają również na rok 2020.

Nowe stawki podatku

Kolejna zmiana, jaka zaszła w roku ubiegłym, która dotyczy również roku 2020 – to nowa stawka podatku dochodowego pierwszego progu podatkowego – 17 % i nowa kwota ulgi w wysokości 525,12 zł.

Nowe terminy zeznań rocznych

Zmienia się termin złożenia wszystkich rocznych zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składasz od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego.

Od teraz na złożenie PIT-28 masz czas do 2 marca 2020 r. , pamiętaj przy tym, że nie ma już załącznika PIT-28A! Od teraz wszystkie przychody z działalności na własny rachunek należy wpisać bezpośrednio w deklarację PIT-28. Odrębnym załącznikiem jest tylko PIT-28B dla przychodów uzyskanych ze spółek. Wszystkie pozostałe zeznania PIT możesz składać tak jak dotychczas do 30 kwietnia 2020 r.

Nowe dane autoryzujące

Pamiętajmy też, że wraz z nowym rokiem zmienia się kwota przychodu wykorzystywana do podpisywania e-deklaracji oraz pliku JPK w przypadku osób fizycznych. Od teraz będzie to kwota przychodu za rok 2018!!!

Teraz przejdziemy do roku 2020 i omówmy najważniejsze zmiany. Zacznijmy od tych dotyczących podatku dochodowego i VAT.

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. kluczowe podatki, tj. PIT, CIT i VAT należy wpłacać do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Numer tego mikrorachunku można pobrać po wpisaniu w danych firmy (System – Firma) po wcześniejszym wpisaniu nr NIP

lub w zakładce: Biuro > Opcje > Dane zobowiązanego:

Wpisany tu rachunek będzie umieszczany na przelewach podatkowych drukowanych z naszego programu.

Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy PIT będą mogli korzystać z tzw. ulgi na złe długi. Wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku).

Natomiast dłużnik będzie miał obowiązek skorygować o niezapłacone kwoty odliczone koszty. Będzie można to zrobić w zeznaniu rocznym albo już podczas liczenia zaliczek na podatek.

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do transakcji handlowych, dla których termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r.

W Dzienniku Zapisów wróciła więc możliwość zrobienia korekty w trakcie roku. Korekty tej dokonamy poprzez opcję: Zrób korektę DOCH”+90”.

Transakcje powyżej 15 tys. zł wyłącznie na rachunek z białej listy

Od nowego roku podatnicy będą mieć obowiązek dokonywania zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 tys. zł wyłącznie na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, zamieszczone w Wykazie podatników VAT (tzw. Biała lista), ale tylko jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatności, które wynikają z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT.

Jeżeli zapłacimy na inne konto niż te z Białej Listy nie będziemy mogli zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność przekracza 15 tys. zł i jednocześnie zostaniemy objęci odpowiedzialnością solidarną w VAT (chodzi o kwotę podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług).

Można jednak uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje się urząd skarbowy w ciągu trzech dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zrealizowany został przelew. Przypominamy więc o konieczności weryfikacji kont podatników na dzień wykonania przelewu.

Pamiętajmy również o konieczności zapłaty za fakturę z adnotacją Mechanizm Podzielonej Płatności na specjalny rachunek Split Payment , bowiem od teraz, gdy zapłacimy całość na zwykłe konto również nie będziemy mogli zaliczyć takiej faktury w kosztach uzyskania przychodu.

Faktura na firmę tylko do paragonu z NIP

Od nowego roku wystawienie dla nabywcy, który nie jest konsumentem, z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon będzie zawierał numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Oznacza to, że jeżeli kupujący przed wystawieniem paragonu nie poda NIP, nie będziesz mógł mu wystawić potem faktury. Oczywiście Twoje urządzenie fiskalne musi mieć taką możliwość, nie oznacza to jednak obowiązku jej wymieniania z tego powodu. Bowiem jeżeli nie masz takiej możliwości nic nie staje na przeszkodzie, gdy masz podany NIP podatnika, by wystawić mu od razu fakturę.

Natomiast w przypadku kas, które mają taką możliwość, kiedy kwota na paragonie wynosi do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy zostanie wystawiona faktura uroszczona. Jeżeli kwota ta będzie większa zostanie wystawiony paragon, do którego sprzedawca będzie mógł wystawić na wniosek kupującego fakturę.

Obowiązek fiskalizacji dla nowych grup podatników

Obowiązek posiadania kas rejestrujących online będzie dotyczył grup podatników, którzy:
• świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
• sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

JPK_V7M i JPK_V7K (JPK VDEK) – czyli deklarację VAT i ewidencja w jednym pliku

Dotychczas składamy odrębnie miesięcznie lub kwartalnie deklarację VAT i co miesiąc plik JPK_VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych firm, a od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych ma to się zmienić i będziemy składać plik JPK_VAT w zmienionej formie w określonym przez ministerstwo schemacie.

Warto pamiętać, że prowadzenie owej ewidencji w nieprawidłowej formie, a także za wykazanie w nim błędne dane, np. danych firmy niezgodnych z Biała Listą, będzie wiązało się jak zwykle z sankcjami. Każda taka nieprawidłowość , której nie poprawiliśmy, będzie karana kwotą 500 zł.

Zmian jest naprawdę dużo, zadbaj więc o to, aby być na bieżąco.

Jeżeli przedłużyłeś już Opiekę Serwisową na rok 2020, masz pewność, że nie ominą Cię żadne ważne zmiany mające wpływ na program. Nasz zespół dba o to, aby wszelkie zmiany były sukcesywnie wprowadzone do programu i udostępniane naszym Użytkownikom.

Jeżeli nie zakupiłeś jeszcze przedłużenia opieki zachęcamy do złożenia zamówienia w Twoim programie w Centrum Serwisowym.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Photo by Bench Accounting on Unsplash

Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE