Wiedza i pomoc

Jak odtworzyć zarchiwizowane dane?

Przed rozpoczęciem odtwarzania należy zamknąć dane Firmy (F8). Następnie wejść w zakładkę:
System > Kopie rezerwowe > Odtwarzanie danych
W otwartym oknie proszę wskazać lokalizację, w której zapisany jest plik archiwum (przycisk: „Przeglądaj„), następnie kolejno zaznaczyć wybrane archiwum oraz firmę i kliknąć „OK„.