Wiedza i pomoc

Jak usunąć pozycje w zakładce Księgowanie?

Aby usunąć poszczególne pozycje, w zakładce: Księgi > Księgowanie, proszę kliknąć na danym dokumencie a następnie kliknąć przycisk „Skreśl„.

W następnym kroku proszę włączyć przycisk: Opcje > Usuń skreślone pozycje.