Wiedza i pomoc

Co oznacza: Wersja główna programu, podwersja oraz wersja techniczna?

Przez WERSJE GŁÓWNE PROGRAMU rozumie się wersje oznaczone jako: 21.0, 21.1, 21.2, itd. i są one pobierane automatycznie. Obejmują zmiany wynikające z przepisów podatkowych i polegają na dostosowaniu Programu do obowiązującego prawa.

PODWERSJE oznaczone kolejna cyfrą po kropce jako: 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, itd. Wynikają z rozwoju programu. Mogą dotyczyć także poprawek oraz zmian wprowadzanych na skutek sugestii Klientów. Dlatego są udostępniane Klientom na życzenie (po zgłoszeniu BOK).

Liczba głównych wersji i podwersji programu w danym roku nie jest z góry określona.

Z Systemu Automatycznej Obsługi wyłączone są niepublikowane wersje techniczne oznaczone cyfrą na czwartym miejscu (21.1.1.1, 21.1.1.2 itd.).

Więcej informacji na temat zmian w programie znajduje się na podstronie: Historia wersji >