Wiedza i pomoc

Gdzie wpisać kwoty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego właściciela, aby zostały automatycznie przeniesione do formularza Podatek?

Aby kwoty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego właściciela zostały automatycznie przeniesione do formularza Podatek należy w pierwszej kolejności wprowadzić w zakładce: ZUS >ZUS >Dodaj/Edytuj, właściciela z typem „X”.

Następnie w otwartym oknie „Obliczenia według aktualnych parametrów należy wprowadzić składniki wynagrodzenia w następujący sposób:
1) z kodem 50 – w kwocie podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego i zaznaczeniem pola „Z”.
2) z kodem 50 – w kwocie podstawy do ubezpieczenia społecznego i zaznaczeniem pól „E” i „C”.

Dane analogicznie uzupełniamy w każdym miesiącu, bądź przy użyciu opcji kopiuj płace: ZUS > ZUS > Opcje > Kopiuj płace. W kolejnym kroku przechodzimy do formularza podatkowego i klikamy na Aktualizacja (Księgi > Podatek > Aktualizacja). Następnie wybieramy źródła odliczeń wskazując firmę i osobę właściciela (Aktualizacja > Źródła odliczeń > OK) i ostatecznie wykonujemy aktualizacje formularza klikając przycisk OK.