Wiedza i pomoc

Tarcza Antykryzysowa – rozliczenie z ZUS

W związku z licznymi pytaniami naszych Użytkowników, jak w programie prowadzić rozliczenia ZUS w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacenia składek, przygotowaliśmy instrukcję postępowania w tym zakresie.

Kto skorzysta ze zwolnienia?

Jedną z form wsparcia rządu firmom w dobie pandemii COVID 19 – jest zwolnienie osób prowadzących działalność gospodarczą a nie zatrudniających pracowników z opłacania składek ZUS przez okres 3 miesięcy ( marca, kwietnia i maja 2020 r.).
Zwolnienie dotyczy składek na:
• ubezpieczenia społeczne
• ubezpieczenie zdrowotne
• Fundusz Pracy
• Fundusz Solidarnościowy
• FGŚP
• FEP

Warunkiem jest prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r. oraz to, ze ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczy kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Aby skorzystać ze wsparcia należy wcześniej złożyć do ZUS do dnia 30.06.2020r. odpowiedni wniosek na druku RDZ wraz z załącznikiem. Wniosek taki można przekazać drogę elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl Zobacz > , za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS wrzucając go do skrzynki na dokumenty.

Jest jeszcze jeden warunek , który należy spełnić by otrzymać to wparcie, a mianowicie należy tak jak dotychczas złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteśmy zwolnieni z ich składania, wtedy ZUS powieli ostatnio złożoną deklarację DRA tych osób.

Pamiętaj też, że jeżeli złożyłeś już wniosek, nie należy płacić składek za dany miesiąc, nawet jeżeli nie otrzymasz jeszcze odpowiedzi potwierdzającej pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku. Może to być bowiem powód ewentualnego odrzucenie wniosku.

Jak otrzymane dofinansowanie wpłynie na ewidencję składek ZUS w programie SAM®?

W zakresie samego naliczania składek nic się nie zmienia. Musimy bowiem sporządzić deklaracje rozliczeniowe, na których wykażemy należne składki ZUS, które podlegać będą zwolnieniu. Inaczej będzie jednak w zakresie ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z przepisami, niezapłacone składki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Jak dotychczas wprowadzamy więc w module ZUS podstawy do poszczególnych ubezpieczeń i zaznaczamy podległości. Przy okazji chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na nowość, jaką wprowadziliśmy w ostatniej wersji, a mianowicie nowe kody Składników wynagrodzenia przeznaczonych wyłącznie dla właścicieli. Są to kody:
51 – dotyczące ubezpieczenia społecznego
52 – dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.

Ich wykorzystanie powoduje m.in. wstawianie podstaw emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych i zdrowotnych bez zaznaczonej podległości w wykorzystywanych kodach do deklaracji DRA, RZA i RCA i odpowiednio w eksporcie XML do Płatnika. Korzystamy z nich również w przypadku opłacania składek i wykazywania ich w deklaracjach rozliczeniowych. Zostały wprowadzone, by rozdzielić daną kategorię składek ZUS dla przejrzystości dokonywanych zapisów.

Oczywiście dotychczasowy kod 50 może być nadal wykorzystywany w tym zakresie.

Właściciel również nie może odliczyć od dochodu składek społecznych, ani od podatku składki zdrowotnej, ani też zaliczyć w koszty pozostałych funduszy jeżeli je opłacał do tej pory. Bowiem odliczeniu podlegają wyłącznie składki faktycznie zapłacone.

Dlatego też, gdy korzystamy z tego zwolnienia, nie księgujemy ich w koszty, ani nie uwzględniamy w Podatku. W tym celu w rozliczeniu za miesiąc kolejny, zgodnie z zasadą kasową księgowania składek, gdzie wykazywana jest składka dotycząca w miesiąca poprzedniego, czyli w kwietniu za marzec, musimy zablokować odliczenie tej składki. Odnajdujemy więc komórkę formularza na zaliczkę miesięczną dotyczącą składki społecznej, klikamy w nią dwa razy i naciskamy strzałkę, by pojawiła się tabela odliczeń, a tam we właściwym miesiącu klikając w komórkę kolumny *, pojawi się wówczas czerwony znak zakazu wjazdu, oznaczający zablokowanie odliczenia:

Tak samo postąpimy w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Jeżeli nie byliśmy pewni, czy złożony wniosek zostanie zaakceptowany przez ZUS i dokonaliśmy księgowań składek bezpośrednio w koszty należy pamiętać o odpowiednim ich skorygowaniu, dokonujemy albo korekty księgowania kosztów lub księgujemy je odpowiednio do przychodów pozostałych. Składki odliczane w Podatku, blokujemy – jak popisano wyżej.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Photo by Steve Halama on Unsplash

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE