Wiedza i pomoc

Dlaczego nie otrzymuję aktualizacji?

Jeżeli nie otrzymuje Pani/Pan automatycznie aktualizacji należy tak skonfigurować program antywirusowy i zaporę, żeby nie zakłócały połączenia programu SAM® z naszym serwerem. Można tego dokonać w ustawieniach zaawansowanych tychże programów – zazwyczaj jako wyjątki lub wykluczenia.

System Automatycznej obsługi umożliwia Użytkownikom SAM® pobieranie nowych, głównych wersji programu w wybrany sposób (dokonywany podczas zamawiania usługi). Proszę jednak pamiętać, że system automatycznej obsługi dotyczy głównych wersji udostępnianych w trakcie trwania Opieki Serwisowej. Poprzez wersje główne rozumie się wersje 19.1, 19.2., 20.1, 20.2, 21.1, 21.2,,itd.

Natomiast aktualizacje tzw. „podwersji” Programu (19.1.1, 19.1.2, 19.1.x, 20.1.1, 20.1.2, 21.1.1, 21.1.2) są udostępniane Klientom na życzenie (po zgłoszeniu BOK), gdyż dotyczą poprawek i sugestii, które nie występują u wszystkich Użytkowników.

Jeżeli z utworzonych „podwersji” Programu zostanie utworzona główna wersja, wówczas zostanie niezwłocznie udostępniona wszystkim Użytkownikom.