Wiedza i pomoc

Różnice kursowe w SAM®

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Coraz częściej przedsiębiorcy w swojej działalności spotykają się z rozliczeniami w walutach obcych. Na dzień dzisiejszy obowiązujące przepisy zmuszają nas do przyjmowania różnych kursów walut przy podatku vat, innych przy podatku dochodowym oraz przy wprowadzaniu dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Transakcje w walutach obcych często powodują powstanie różnic kursowych, które mogą zwiększać wartość przychodów lub kosztów. Różnice te pojawiają się, gdy dzień otrzymania zapłaty różni się od dnia wystawienia faktury i tym samym do przeliczeń zostają przyjęte odmienne kursy walut.

Faktury wewnętrzne

W przypadku faktury wewnętrznej wystawianej np. w przypadku wspólnotowego nabycia towarów jesteśmy w tej chwili zmuszeni do trzech zapisów:

1) Faktura wewnętrzna wystawiona jest zawsze w złotówkach.

Wystawiamy ją jak w poradzie „Nabycie WNT”.
Jest ona przeznaczona głównie do naliczenia VAT i ujęcia w deklaracji VAT na 1 stronie, więc do wystawienia jej stosujemy kurs przeznaczony dla podatku VAT.
Dla przykładu podajemy kurs z dnia wystawienia faktury, czyli z 19.09.2019r. 1 euro – 4,34250

W przypadku, gdy wystawiamy fakturę w walucie obcej należy przeliczyć ją na złote. Aby tego dokonać należy wejść w Opcje – Ceny i waluty. Wpisać jej symbol oraz aktualny kurs waluty. Gdy klikniemy w przycisk [NBP] zostanie pobrany aktualny kurs z NBP.

Po wpisaniu aktualnego kursu należy wybrać [Przelicz ceny faktury].

A następnie wybrać Opcje – Rodzaj ceny i wskazać cenę w złotych (w tym przypadku cenę A).


Zostanie cena w euro przeliczona na złote.

Na koniec pojawia się okno do wpisania uwag do księgowania wewnątrzunijnego.

2) Automatycznie po wydrukowaniu faktury wewnętrznej pojawia się okno do księgowania kosztów VAT. Na tym oknie używamy tych samych wartości, nie wpisujemy jednak tego do księgi – nie podajemy dnia wpisu do księgi, czyli wstawiamy zero w pole dzień wpisu do księgi.

Pojawia się informacja, że nie podano dnia wpisu do księgi. Akceptujemy przyciskiem [Zapisz jak jest].

3) Dokument, który ma być ujęty w Księdze (wg kursu dotyczącego podatku dochodowego a tym samym z dnia zapłaty) wpisujemy osobno w punkcie Księgowanie, w polu typ VAT określamy go „bez powiązań z VAT”.

Na dzień 26.09.2019r kurs euro wynosi 1euro = 4,37960zł

4) Czasami możemy być też jeszcze zmuszeni do wystawienia dokumentu wewnętrznego w celu zaksięgowania ewentualnych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) do księgi przychodów i rozchodów.

Wchodzimy zatem w Biuro – Nowy, Dowody i wystawiamy dowód księgowy. W kwocie wpisujemy różnicę miedzy kwotą w euro z dnia wystawienia faktury a z dnia zapłaty za fakturę.


Następnie wybieramy z dolnego paska [Księguj] i ksiegujemy na konto 134 – pozostałe wydatki.

Faktury walutowe

W przypadku faktur walutowych wystawianych w walucie z programu jesteśmy zmuszeni do 2 zapisów.
Na dzień dzisiejszy wystawiając fakturę w walucie z programu przyjmujemy jeden kurs.

A. Kurs do podatku VAT

1) Jeżeli wybierzemy kurs „vatowski” to wystawionej faktury nie wpisujemy do Księgi (przy księgowaniu podajemy dzień wpisu 0 lub wybieramy Konto „bez powiązań z Księgą”).
Księgujemy ją na konto WD – wspólnotowa dostawa towarów.


Przy wystawianiu faktury wybieramy to konto.

2) Dokument przeznaczony do księgi (z kursem podatku dochodowego) wpisujemy osobno w punkcie księgowanie.

B. Kurs do podatku dochodowego

1) Jeżeli wybieramy do wystawienia faktury kurs podatku dochodowego, to przy księgowaniu tej faktury w polu typ VAT określamy go „bez powiązań z VAT”.

2) Dla celów podatku VAT księgujemy dokument ponownie w punkcie księgowanie – nie podajemy dnia wpisu do Księgi – wstawiamy zero w pole dzień wpisu do Księgi.

C. Różnice kursowe

Czasami możemy być też jeszcze zmuszeni do wystawienia dokumentu wewnętrznego w celu zaksięgowania ewentualnych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) do księgi przychodów i rozchodów.

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE