Wiedza i pomoc

Samochód firmowy lub prywatny (cele mieszane) vatowca

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

VAT a podatek dochodowy

Od zakupów związanych z eksploatacją firmowego samochodu osobowego używanego do celów mieszanych, czyli zarówno służbowych, jak i prywatnych, można odliczyć 50% nieodliczonego VAT-u.

Podobnie w przypadku zakupów związanych z autem prywatnym używanym w celach służbowych – również można odliczyć 50% nieodliczonego VAT-u.

Różnica jest w ujmowaniu kwot netto wydatków do księgi:

  • w przypadku aut firmowych użytkowanych na cele mieszane w KPIR można ująć 75% kwoty netto,
  • w przypadku aut prywatnych jedynie 20% kwoty netto.

Jeżeli chodzi o rejestry i deklaracje VAT, przepisy nie regulują precyzyjnie, jaką kwotę netto należy wykazać w ewidencji VAT, istnieje więc tu dowolność. Ważne jest jedynie to, aby prawidłowo rozliczyć podatek i wypełnić deklarację.

Obowiązek wykazania w deklaracji VAT-7 ogranicza się wyłącznie do kwoty podatku, a nie wartości netto. Poz. 39 i 41 tejże deklaracji mogą być wykazane zarówno w kwocie całkowitej, jak i proporcjonalnej do odliczenia podatku, czyli 50%.

Żaden ze sposobów nie wpływa na ostateczny wynik rozliczenia, dlatego oba są właściwe i nie ma podstaw do twierdzeń, iż np. ujęcie całej kwoty netto jest błędne, a tym samym, iż cała deklaracja jest sporządzona błędnie. Zauważa się jednak, że ostatnio organy podatkowe są zdania, iż prawidłowe jest ograniczenie nie tylko kwoty podatku, ale również kwoty opodatkowania, do 50% jej wstępnej wartości.

Dlatego też w programie wprowadzona została możliwość wybrania sposobu postępowania z kwotą netto w rejestrach i deklaracjach VAT-7/7K.

W zakładce: Księgi > Rejestry VAT, a także w: Księgi > Deklaracje VAT, w części Opcje jest możliwość wyboru: Auta > Ujmij 50% kwoty netto.

Dotyczy ona księgowań na Konto mające powiązanie z innymi ewidencjami typu:

  • V (pojazdy firmowe – cele mieszane) lub
  • P (pojazdy prywatne – cele mieszane).

Auto firmowe użytkowanie na cele mieszane

Aby zaksięgować więc tego typu transakcję w programie, należy w Kartoteki > Plan Kont, założyć specjale konto, które w Powiązaniach z innymi ewidencjami będzie miało wybrane „V-Pojazdy- cele mieszane”.

Pamiętaj! Nie poprawiaj używanego konta, a załóż nowe!, aby nie zaburzyć dotychczasowych obliczeń.

Na tak oznaczone konto, księgując dokumenty, wpisujemy kwotę netto, pole VAT wyliczy się automatycznie.

Nie należy zmieniać wyliczonej przez program 100% wartości VAT-u, program dokona przeliczeń automatycznie, uwzględniając odpowiednie proporcje w KPiR i w ewidencji VAT, czyli 50% wartości VAT-u:

Po wybraniu [OK] pojawi się komunikat informujący o sposobie zaksięgowania takiej transakcji, który należy zaakceptować wybierając ponownie [OK].

Po zaksięgowaniu lub zapisie próbnym tego dokumentu, do ewidencji VAT zostanie uwzględnione 50% wartość VAT-u:

To samo uwzględni Deklaracja VAT:

W przypadku aut osobowych użytkowanych służbowo i prywatnie kosztem jest 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.

Zaksięgowany wydatek na konto z powiązaniem „V-Pojazdy- cele mieszane” trafi Księgi przychodów i rozchodów w wysokości 75 % kwoty netto powiększonej o 50% VAT-u:


Auto prywatne do celów służbowych

Aby zaksięgować więc tego typu transakcję w programie, należy w: Kartoteki > Plan Kont, założyć specjale konto, które w: Powiązaniach z innymi ewidencjami będzie miało wybrane „P-Pojazdy prywatne – cele mieszane”.

Pamiętaj! Nie poprawiaj używanego konta, a załóż nowe!, aby nie zaburzyć dotychczasowych obliczeń.

Na tak oznaczone konto, księgując dokumenty, wpisujemy kwotę netto, pole VAT wyliczy się automatycznie. Nie należy zmieniać wyliczonej przez program 100% wartości VAT-u, program dokona przeliczeń automatycznie, uwzględniając odpowiednie proporcje w KPiR i w ewidencji VAT, czyli 50% wartości VAT-u:

Po wybraniu [OK] pojawi się komunikat informujący o sposobie zaksięgowania takiej transakcji, który należy zaakceptować wybierając ponownie [OK].

Po zaksięgowaniu lub zapisie próbnym tego dokumentu, do ewidencji VAT zostanie uwzględnione 50% wartość VATu:

To samo uwzględni Deklaracja VAT:

Natomiast do Księgi przychodów i rozchodów trafi 20% kwoty netto powiększona o 50% nieodliczonego VAT-u:

Leasing, najem, dzierżawa z lat poprzednich

W przypadku księgowania leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawartych w latach poprzednich, dla których stosuje się przepisy aktualne w roku 2018 obowiązują do roku 2020 przepisy przejściowe.

Należy stworzyć konto, na które będą księgowane raty leasingu.

Na tak oznaczone konto, księgując dokumenty, wpisujemy kwotę netto. Program dokona przeliczeń automatycznie i uwzględni odpowiednio w KPiR i deklaracji VAT. Do Księgi pójdzie 100%, do VAT 50% (tak, jak to było do tej pory).

Po wybraniu [OK] pojawi się komunikat informujący o sposobie zaksięgowania takiej transakcji, który należy zaakceptować wybierając ponownie [OK].

Po zaksięgowaniu lub zapisie próbnym tego dokumentu, do ewidencji VAT zostanie uwzględnione 50% wartość VAT-u:

To samo uwzględni Deklaracja VAT:

Natomiast do Księgi przychodów i rozchodów trafi 20% kwoty netto powiększona o 50% nieodliczonego VAT-u:

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE