Wiedza i pomoc

Księgowanie marży w SAM®

Przedstawiamy poniżej sposób księgowania faktury VAT MARŻA. Jest to procedura w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i dzieł sztuki oraz dla biur podróży. Istotą tych transakcji jest opodatkowanie nie całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży towaru, lecz marży rozumianej jako różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Pozwala na faktyczne opodatkowanie tylko wartości dodanej dodanej do podatnika, czyli marży, co przeciwdziała podwójnemu opodatkowaniu takiej dostawy, a właściwie opodatkowaniu podatku wliczonego uprzednio w cenę. Transakcje te mogą być księgowane z wystawianiem faktury lub bez.

Księgowanie marży bez wystawiania faktury

1. W Planie Kont zakładamy Konto oznaczone, jak poniżej:

2. W zakładce Księgowanie księgujemy fakturę za zakupiony towar.

Wybieramy zwykłe Konto kosztowe np.104 i księgujemy z dniem wpisu do Księgi. Wybieramy zwykłe Konto kosztowe np.104 i księgujemy z dniem wpisu do Księgi kwotę brutto z odpowiednim typem VAT (np. 4, 5 lub 6).

3. Sprzedaż księgujemy na konto 7M, z dniem wpisu do Księgi, gdzie jako „brutto do zapłaty” wpisujemy wartość faktury oraz w „netto” wartość netto marży, a w „VAT” VAT od marży kwotę brutto marży i z odpowiednim typem VAT 0.

4. Kwota z faktury zakupu jest księgowana, jako obciążenie kontrahenta oraz Konta brutto.

Podane wartości netto i podatku będą ujmowane do ewidencji VAT.
W Księdze, czy w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy ujmowana będzie kwota wynikająca z faktury, pomniejszona o wartość VAT od marży.

Księgowanie marży z wystawianiem faktury

1. W Planie Kont zakładamy Konto oznaczone, jak poniżej:

2. Z zakładce Księgowanie księgujemy fakturę za zakupiony towar.

Wybieramy zwykłe Konto kosztowe np.104 i księgujemy z dniem wpisu do Księgi kwotę brutto z odpowiednim typem VAT (np. 4, 5 lub 6).

3. W zakładce Fakturowanie – Opcje – Opcje Fakturowania – zaznaczamy „Opracowanie dokumentu według cen brutto”.

4. W Opcje – Opcje fakturowania wybieramy właściwą procedurę, która jako dopisek będzie wykazywana na fakturze VAT.

Do wyboru jest:
– procedura marży dla biur podróży,
– procedura marży – towary używane,
– procedura marży – dzieła sztuki,
– procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i dzieła sztuki.

5. Wystawiamy Fakturę VAT MARŻA

Po wybraniu konta (7M) powiązanego z M – marża, faktura automatyczne uzyskuje dopisek Marża i ukrywane są kolumny związane z Vat (netto, stawka Vat).
W pole cena wpisujemy kwotę, jaką ma zapłacić nabywca (należność ogółem wraz z należnym podatkiem).

6. Po wydruku pokazuje się dodatkowe okno „Księgowanie faktury marża”, w którym należy wpisać: wartość marży netto i podatku od tej marży – (np. w polu brutto wpisujemy wartość marży, tzn. różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca, a kwotą nabycia – po naciśnięciu przycisku z brutta i wybraniu odpowiedniej stawki Vat kwota podatku zostania automatycznie wyliczona).

7. Kwota z faktury jest księgowana, jako obciążenie kontrahenta oraz Konta brutto.

Podane wartości netto i podatku będą ujmowane do ewidencji Vat.
W Księdze czy w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy ujmowana będzie kwota wynikająca z faktury, pomniejszona o wartość VAT od marży.

Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
sam@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854 79 58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00