Wiedza i pomoc

Co nowego w przepisach? Kolejne zmiany od 1 października 2019

Rok 2019 był pełen zmian i oto również ostatni kwartał przynosi kolejne istotne nowości ważne dla każdego podatnika. Sprawdź, co nowego w rozliczeniach PIT i VAT zacznie od teraz obowiązywać.

1 październik 2019r. – niższa stawka PIT, nowa kwota ulgi

Obniżeniu ulegnie stawka pierwszego progu podatkowego. Odtąd zamiast stawki 18% od przychodów uzyskiwanych po tej dacie, takich jak:

  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
  • z emerytury i renty
  • lub też z praw majątkowych,

do wyliczania podatku zastosujemy obniżoną stawkę 17%.

Jednakże w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w 2019r. obowiązują przepisy przejściowe. Dla nich właściwą stawką dla pierwszego progu będzie 17,75%. Zmianie uległa też kwota ulgi podatkowej – będzie ona wynosić od października 548,30 zł.

Program SAM® zostanie dostosowany do powyższych zmian w kolejnej wersji programu.

1 listopad 2019 r. – obowiązkowa podzielona płatność tzw. split payment zamiast obecnego odwrotnego obciążenia

Zmiana miała obowiązywać od 1 września, a będzie od 1 listopada. Od tego dnia do płatności za dostawy towarów i świadczenia usług dotychczas objętych procedurą odwrotnego obciążenia, będziemy musieli stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Dla przypomnienia będą to m.in. takie towary jak paliwa, stal, złom, metale szlachetne, ale i tablety, smartfony, a także usługi budowalne. Szczegółowy wykaz takich towarów znajduje się w załączniku do zmienionej ustawy o VAT. Do tej pory to nabywca takich transakcji dokonywał naliczenia podatku VAT. Teraz ulega to zmianie. Sprzedawca nalicza na swojej fakturze podatek VAT zgodnie z właściwą jego stawką.

Split payment nie jest nowością, obowiązuje on od lipca 2018r., jednakże do tej pory decyzja o jego stosowaniu należała wyłącznie od nabywcy towaru lub usługi. To on wykonując przelew należności decydował, że zastosuje tę procedurę, w konsekwencji VAT z tej transakcji trafia na specjalne konto bankowe, które obligatoryjne posiada każdy przedsiębiorca. Jak wiadomo środkami zgromadzonymi na tym koncie nie można swobodnie dysponować, a mogą być wykorzystywane do tej pory wyłącznie do płacenia VAT, choć w pewnych przypadkach na wniosek podatnika mogły być również jemu zwrócone w określonym terminie i pod warunkiem niezalegania z podatkami.

Od teraz taką płatność obowiązkowo zastosujemy przypadku otrzymania faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, i w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług wymienionych w owym załączniku. Na fakturach takich obowiązkowo musi pojawić się napis: „mechanizm podzielonej płatności”. Za brak tego oznaczenia dla tych transakcji będzie grozić sankcja w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Jeżeli ich wartość będzie niższa możemy rozliczyć je na zasadach ogólnych lub zastosować MPP. Tu dowolność pozostała.

Wprowadzono również modyfikację w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, a mianowicie będzie można z niego opłacać poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów – również należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu oraz składek ZUS.

Możliwe również będzie dokonywanie w jednym komunikacie przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę. Do tej pory możliwa było wpisanie tylko jednego numeru faktury w tytule przelewu.

Jak widać zadbano o to, aby kalendarz podatnika na koniec roku był odpowiednio wypełniony. Czeka nas pracowity koniec roku- zmian jest bowiem sporo.

Uwaga! Twój program SAM® będzie na bieżąco dostosowywany do nowości podatkowych. Jeżeli nie posiadasz jeszcze Opieki Serwisowej na 2019, już teraz skorzystaj z ostatnich dni promocji.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Photo by Adeolu Eletu on Unsplash

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE