Wiedza i pomoc

Jak przenieść SAM® na inny komputer

Aby przenieść SAM® na inny komputer należy utworzyć najpierw wersję instalacyjną programu, w tym celu należy przejść na zakładkę: System > Utwórz wersję instalacyjną.

Możemy ją utworzyć w dowolnym miejscu na komputerze albo na dowolnym dysku (CD, DVD, dyski przenośne – pendrive). Po wywołaniu tej operacji program wygeneruje zestaw plików niezbędnych do nowej instalacji.

W celu przeniesienia danych należy najpierw wykonać archiwizację danych.

Archiwizację wykonujemy przy zamkniętych danych Firmy (F8). W celu wykonania archiwizacji należy wejść w zakładkę: System > Kopie rezerwowe > Archiwizacja danych

Następnie zaznaczamy firmę, której dane mają zostać zarchiwizowane oraz wybieramy lokalizację archiwum za pośrednictwem przycisku: „Przeglądaj

Na koniec klikamy: „Wykonaj teraz archiwizację”, po czym w wybranej wcześniej lokalizacji utworzy się plik o nazwie: SAM z numerem licencji, datą i godziną powstania o rozszerzeniu „.arx„.

Tak utworzony plik możemy przenieść za pomocą pendrive, bądź jako załącznik w wiadomości e-mail.

Następnie należy odtworzyć dane w nowo zainstalowanym programie.
Przed rozpoczęciem odtwarzania należy zamknąć dane Firmy (F8). Następnie wejść w zakładkę: System > Kopie rezerwowe > Odtwarzanie danych

W otwartym oknie proszę wskazać lokalizację, w której zapisany jest plik archiwum (przycisk: „Przeglądaj”), następnie kolejno zaznaczyć wybrane archiwum oraz firmę i kliknąć „OK”.

Wówczas przeniesiony program będzie zawierał wszystkie dane wprowadzone na dotychczas używanym komputerze, bez konieczności ich ponownego wprowadzania.

Jeśli nie masz możliwości wykonania wersji instalacyjnej, skontaktuj się z BOK, celem przesłania plików instalacyjnych.

Uwaga! Niezbędne jest posiadanie aktywnego pakietu Opieki Serwisowej!

Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE