Wiedza i pomoc

Wejście do programu SAMozatrudnienie®

WEJŚCIE DO PROGRAMU

Po zainstalowaniu programu, klikając na ikonkę uruchomieniową wchodzimy do programu. Tworzony jest folder naszej firmy nazwany Pierwszy.

Firmę wybieramy klikając klawisz Firma i wybierając żądaną firmę.

 

Po wejściu do nowo utworzonej firmy znajdujemy się w Księgowaniu. Tutaj będziemy wprowadzać dokumenty. Wcześniej jednak musimy wykonać kilka czynności.

KONTRAHENCI

Aby móc wprowadzać dokumenty należy wprowadzić do programu kontrahentów. Dopisujemy kontrahentów w Kartoteki > Kontrahenci.

Klikamy klawisz [Dodaj]. Powoduje to wyświetlenie formularza do wpisania nowego kontrahenta.
W tym miejscu wprowadzamy wszystkie dane kontrahenta. Zamiast operacji [Dodaj] możemy wcisnąć na klawiaturze Insert bądź też [Alt]+[D]. W podręczniku szczegółowo opisano formularz wprowadzania i edycji danych kontrahenta.

Uwaga! Program posiada funkcję sprawdzania poprawności numerów NIP. Sygnalizuje, gdy są one niewłaściwie wprowadzone.

 

Wprowadzając dane kontrahenta można po wpisaniu numeru NIP użyć przycisku [GUS] a dane zostaną pobrane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzięki przyciskowi [Czynny podatnik VAT] możemy sprawdzić czy wprowadzany podatnik jest właśnie czynnym podatnikiem VAT.

Po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzamy klawiszem [OK].

Wprowadzonego kontrahenta możemy zobaczyć w kartotece kontrahentów.

WYPOSAŻENIE

W Kartotekach wpisać możemy wyposażenie firmy. Wyposażenie wpisujemy klikając klawisz [Dodaj].

Ukazuje się wtedy okno do wprowadzenie danych dotyczących poszczególnego wyposażenia.

 

ŚRODKI TRWAŁE

Kolejną zakładką są Środki trwałe.

Możemy je tu wpisać i program będzie wyliczał nam miesięczną ich amortyzację.

Środek trwały dopisujemy klikając klawisz [Dodaj].

Na powstałym oknie określamy metodę amortyzacji i wprowadzamy dane dotyczące danego środka.

 

PRZEJAZDY

Posiadając samochód prywatny używany do celów służbowych możemy rozliczać paliwo stosując
tzw. kilometrówkę.

Pojazd, trasy i dystans wprowadzamy do Przejazdów.

 

Obszerną instrukcję rozliczeń przejazdów można uzyskać w Poradach specjalistycznych w rozdziale Przejazdy.

PŁACE

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do Kartotek przechodzimy do zakładki Płace.

W Danych osobowych wprowadzamy dane właściciela.

Do rozliczeń właściciela ważne jest także wprowadzenie jego danych w Opcje – Dane płatnika.

 

Właścicielowi jako wynagrodzenie wpisujemy podstawy do obliczeń składek ogłaszane przez ZUS.
Kod zatrudnienia może być „tradycyjny” 11 – wynagrodzenie zasadnicze lub np. 50 – inne składniki.

FAKTUROWANIE

W Księgi > Fakturowanie wystawiamy faktury dla naszych odbiorców.

Aby wystawić, wydrukować i zaksięgować fakturę należy:

• Wybrać kontrahenta,

• Wybrać Konto,

• Wpisać asortyment lub pobrać z Cennika.

Zwracamy uwagę, że nowego kontrahenta możemy wpisać z tego miejsca rozwijając listę kontrahentów i klikając [Dodaj].

Kolejną pozycję na fakturze dopisujemy klikając na dolny klawisz [Dodaj].

Uwaga! Aby faktura była możliwa do wydrukowania nie możemy mieć zerowej wartości lub ilości.

Radzimy zwrócić uwagę na opcje dostępne pod klawiszem [Wydruk]. Możemy tu zaznaczyć by było prowadzone archiwum faktur, czy po wydruku ma być zerowana zawartość faktury oraz ile kopii faktury ma być wydrukowane.

Każdą fakturę możemy także utworzyć w formacie PDF – klikając Podgląd wydruku, gdzie dostępne są klawisze tworzące tenże format.

KSIĘGOWANIE

Dokumenty z zewnątrz, od naszych dostawców wprowadzamy do programu w Księgowaniu.

Wszystkie wprowadzone dokumenty oraz wystawione i wydrukowane faktury z Fakturowania trafiają do Księgowania.

Widoczne dokumenty możemy:

Zapisać próbnie – By sprawdzić, czy dobrze i gdzie zostały ujęte,

Zaksięgować – Trwale zapisać je w systemie.

Na początku pracy radzimy stosować zapis próbny.

Z czasem, po oswojeniu się z programem i gdy będziemy pewni, że dobrze księgujemy zalecamy stosować już tylko księgowanie.

DZIENNIK ZAPISÓW

Wszystkie zaksięgowane, bądź próbnie zapisane dokumenty, trafiają do Dziennika zapisów. Magazynowane są tu wszystkie dokumenty z całego roku. I z tego miejsca są uwzględniane w systemie.

Zwracamy uwagę na klawisz [Opcje], dostępne jest tu storno, nota korygująca. Prosimy zapoznać się z nimi.

W Dzienniku Zapisów można także rozliczyć dokumenty – Rozlicz.

W przypadku posiadania klucza serwisowego można w tym miejscu poprawiać a nawet usuwać już zaksięgowane dokumenty.

KSIĘGA PODATKOWA

Ujmowane są tu wszystkie dokumenty powiązane z Księgą. W Opcjach wprowadzamy obroty początkowe i remanent początkowy.

Możemy ustalić, jak dokumenty w Księdze mają być poukładane.

Pod klawiszem [Sumy] możemy uzyskać informacje dotyczące bieżących i łącznych obrotów firmy oraz ustalenie dochodu.

PITY

W programie istnieje możliwość wydruku deklaracji Pit i VAT.

Dane do deklaracji pobierane są z systemu w wyniku aktualizacji. Aby ją wykonać wystarczy kliknąć klawisz [Aktualizacja] i wskazać odpowiedni miesiąc. Dodatkowo w formularzu wyliczenia podatku dochodowego należy określić Źródła odliczeń i Źródła obrotów.

Deklaracje przed pierwszym wydrukiem należy wypełnić. Dane raz wpisane będą już pamiętane przez system.

Wypełnione deklaracje można wydrukować z rysowaniem formularza, na czystej kartce bądź jedynie nadrukować dane na oryginalnym formularzu.

Kwoty do zapłaty z deklaracji można również wydrukować – bezpośrednio przy deklaracji bądź wysyłając do Biura – Przelewy.

BIURO

W tym miejscu można wydrukować przelewy, przekazy, pisma do kontrahentów oraz koperty do nich.

Dostępne są tu też noty i dowody wewnętrzne.

Istnieje także możliwość wyliczenia odsetek, rat kredytów oraz rat leasingu.

 

 

 

 

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE