Wiedza i pomoc

Kolejne istotne zmiany dla przedsiębiorców od września 2019

Z końcem III kwartału 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany, ważne dla każdego podatnika. Dotyczą one nowelizacji ustawy o VAT- ciąg dalszy uszczelniania systemu podatkowego. Najważniejsze zmiany wraz z datami ich wejścia:

23 sierpień 2019 r. – zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK

Ci podatnicy, którzy wysyłali pliki JPK_VAT za miesiąc lipiec w dniu 23.08 oraz kilka dni po tym terminie, na pewno zapamiętają tę datę na długo. Tego bowiem dnia Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK. Bez nowego certyfikatu nie była i nie będzie możliwa już wysyłka plików JPK, stąd pojawiały się problemy z ich terminową wysyłką. Prosimy sprawdzić, czy posiadają Państwo wersję programu SAMozatrudnienie® co najmniej 19.2.0.4. Jeżeli po wysłaniu pliku JPK i pobraniu UPO otrzymasz komunikat „412- Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany” ) lub w przypadku braku zmiany statusu transakcji ze 120 na inny – znaczyć to będzie, że pracujesz na nieaktualnej wersji programu i należy niezwłocznie zaktualizować program, aby móc wywiązać się z obowiązku jego comiesięcznej wysyłki.

1 września 2019 r. – koniec zwolnienia z VAT dla niektórych sprzedaży

Jeżeli do tej pory korzystałeś ze zwolnienia z VAT z uwagi na wysokość obrotów, sprawdź czy przypadkiem nie utraciłeś tego prawa po 1 września. I tak:
– jeżeli prowadzisz sklep internetowy, w którym oferujesz m.in.:

  • preparaty kosmetyczne i toaletowe,
  • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne,
  • urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzęty gospodarstwa domowego,
  • maszyny i urządzenia, tj. silniki, pompy i jej turbiny ;

– jeżeli sprzedajesz części samochodowe i do motocykli i to zarówno w sklepie stacjonarnym jak
i internetowym lub
– świadczysz usługi ściągania długów, w tym faktoringu,
nie możesz już korzystać ze zwolnienia z VAT i jeśli do 31 sierpnia 2019 r. nie złożyłeś zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji – dokonaj tego niezwłocznie.

1 września 2019 r. – zmiany w fakturze RR

Dotychczasowe obowiązkowe elementy faktury RR, jak numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość oraz data wydania tego dokumentu i nazwa organu, który wydał dokument, nie muszą być już wykazywane na tym dokumencie sprzedaży. To od wystawcy zależeć będzie, czy nadal będzie je umieszczał na fakturze. Nadal elementem , który powinien naleźć się na fakturze RR jest oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”

Od tej daty też taką fakturę będzie można wystawiać w formie elektronicznej, ale po warunkiem, że:

  • dostawca produktów rolnych wyrazi zgodę na taki sposób wystawiania i przesyłania faktur lub oświadczeń,
  • faktura będzie opatrywana, zarówno przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Drogę elektroniczną będzie można złożyć podpisać i przesłać także oświadczenie w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, należy tu mieć też na uwadze, iż może być ono teraz złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy.

Za fakturę taką będzie można również zapłacić z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie jak dotychczas tylko z rachunku bankowego. Nie ma tu już również mowy o ustawowym 14-dniowym terminie płatności, choć sama data zapłaty staje się ważna, bowiem tylko w tym okresie rozliczeniowym nabywca będzie miał prawo zwiększenia VAT-u naliczonego.

Ale to nie koniec zmiany fakturowaniu RR. Jeżeli wystawiane będą faktury RR w postaci elektronicznej , to konieczne będzie utworzenie i na żądanie urzędu wysłanie pliku JPK_FA_RR. W związku z tym, że nie ma wymogu prawnego do podpisywania i przesyłania faktur VAT RR w formie elektronicznej, w naszym programie nie planujemy wprowadzenia tego rodzaju usługi dla tego typu faktur, a tym samym struktury JPK_FA_RR.

Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje również faktury VAT RR i oświadczenia wystawione w formie elektronicznej.

1 września 2019 – Biała lista

Od tej daty zaczęła obowiązywać tzw. Biała lista podatników VAT (inaczej: White list). W wykazie tym, oprócz danych firmy znalazły się również informacje o statucie względem VAT, w tym daty jej rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru czy też przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT. Zawarte są tu również dane dotyczące rachunku bankowego danego podatnika, co staje się szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2020r. tylko na ten rachunek będzie można dokonywać płatności dotyczące transakcji powyżej 15.000 zł , by mogły być wydatki te uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Uwaga!
Wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do otwarcia firmowego rachunku bankowego. Przed dokonywaniem płatności każdorazowo należy sprawdzać czy dany rachunek widnieje w wykazie VAT.

Brak aktualizacji informacji o nr rachunku bankowego może narazić przedsiębiorcę na brak płatności , gdyż kontrahent nie będzie chciał ryzykować niemożnością zaliczenia do kosztów poniesionych wydatków. Dotyczy to również małych kwot, gdzie łączna wartość tych płatności przekroczy 15 tys.
Niestety korzystanie z tego wykazu będzie limitowane i będzie można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie. Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do API będzie zablokowany do godziny 0:00. Na chwilę obecną można sprawdzić kontrahenta na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Drogi Użytkowniku!

Na bieżąco monitorujemy zmiany, jakie zachodzą w przepisach podatkowych i dostosowujemy do nich program SAMozatrudnienie®. Już niebawem kolejna porcja nowości i ważnych informacji dotyczących ostatniego kwartału roku 2019, m.in: zmiana stawek PIT. Radzimy więc, by śledzić pojawiające się w programie komunikaty.

Pamiętaj, posiadając aktywny pakiet Opieki Serwisowej 2019 otrzymujesz gwarancję pracy zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów

Zdj. Photo by J. Kelly Brito on Unsplash

Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
sam@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854 79 58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00