Wiedza i pomoc

Co zrobić, aby na formularzu zaliczki na podatek pojawiły się kwoty?

Aby do formularza na zaliczkę na podatek dochodowy zostały pobrane z systemu aktualne dane należy go zaktualizować korzystając z zakładki: Księgi > Podatek > Aktualizacja.
W oknie aktualizacji musimy określić warunki jej przeprowadzenia. Wskazujemy za jaki okres mają zostać pobrane dane oraz czy różnice remanentowe liczyć w porównaniu do:
Inwentaryzacji początkowej,
Poprzedniej inwentaryzacji.

Następnie określamy :
Źródła odliczeń – wskazujemy z jakiej firmy mają być pobrane odliczenia (składki właściciela) oraz wskazujemy osobę-właściciela (wpisanego w zakładce ZUS z typem X).
Źródła obrotów – wybieramy z jakiej firmy mają być pobrane obroty i określamy udział procentowy (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to 100%).

Zwracamy uwagę, że poszczególne pozycje w tych źródłach odpowiadają poszczególnym częściom formularza. Raz wprowadzone wartości tych źródeł, zostaną zapamiętane przez system. W kolejnych okresach, wskazujemy wyłącznie okres za który mają zostać pobrane obroty i odliczenia.