Wiedza i pomoc

Plik JPK_V7

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do tworzenia pliku JPK_V7, jest wprowadzenie danych dotyczących podatnika. Struktura pliku JPK_V7 wymaga podania pełnej nazwy Firmy wraz z adresem, kodem pocztowym i miejscowością oraz numeru NIP.
Dokonujemy tego przy zamkniętej firmie w punkcie: Firma > Edycja

Dla przyspieszenia edycji tych danych można skorzystać z opcji [Przepisz z danych powyżej], wówczas dane dla JPK_V7 zostaną przepisane.
Plik JPK_V7 można utworzyć dla konkretnej firmy lub masowo dla kilku jednocześnie.

Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy

Plik JPK_VAT tworzony jest w zakładce: Dekl. VAT/JPK_V7 > JPK_V7 > Tworzenie

Przed utworzeniem pliku JPK_V7 konieczne jest wykonanie aktualizacji części deklaracyjnej. Można tego dokonać w zakładce: Dekl. VAT/JPK_V7 klikając przycisk [Aktualizacja] i wybierając żądany okres.

Można również zaktualizować program podczas tworzenia pliku JPK_VAT klikając [Aktualizuj] na ukazanym oknie.

Następnie wybieramy miesiąc i określamy cel złożenia pliku:

  • złożenie (w przypadku pierwszej wysyłki) lub
  • korektę (gdy po raz kolejny wysyłany wcześniej przesłany plik).

Zwracamy uwagę, że korekta może dotyczyć części deklaracyjnej pliku (dotychczasowa deklaracja VAT-7), części ewidencyjnej (dotychczasowy plik JPK_VAT) lub obu części jednocześnie.

Zwracamy uwagę, że w przypadku tworzenia korekty należy sprawdzić ostatni użyty i ręcznie wpisać numer korekty. Program nie kontroluje numeracji korekt.

Przy tworzeniu pliku JPK_V7 program automatycznie sprawdza poprawność danych kontrahentów (ich nazwy, danych adresowych i numeru NIP).

Jeżeli zaznaczymy opcję „Sprawdź status podatnika VAT” program sprawdzi również czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, gdyż tylko tacy mogą być ujęciu w pliku JPK_V7. Od tych kontrahentów, którzy nie są czynni bądź są zwolnionymi podatnikami VAT nie należy odliczać podatku VAT.

W przypadku, gdy program wskaże kontrahentów z błędami (w adresie, nipie lub gdy są nieczynni bądź zwolnieni) należy skorygować podane pozycje i utworzyć ponownie plik JPK_V7.

W sytuacji, gdy nie możemy podać danych kontrahenta, np. w przypadku sprzedaży z kasy fiskalnej – należy we wszystkich wymaganych polach wpisać „brak”.

Jeżeli nie ma błędów otwiera się okno wysyłki, gdzie trafia utworzony w poprzednim kroku plik. Aby wysłać go należy najpierw zaznaczyć daną pozycje.

Przed wysłaniem, należy zweryfikować, czy w schemacie pliku zawarte są wszystkie transakcje danego okresu. Podglądu pliku JPK_V7 można dokonać poprzez opcje Pokaż jako XML lub Pokaż jako VAT-7.

Pokaż jako XML:
Ten sam plik pokazany w strukturze pliku XML z widocznymi znacznikami.

Pokaż jako VAT-7:
Schemat pliku JPK_7V jest analogiczny do deklaracji VAT-7/7K.

Zwracamy uwagę, iż plik JPK_V7 musi zawierać dane historyczne, dlatego, gdy po zakończeniu danego miesiąca dokonujemy edycji danych adresowych kontrahenta, nie należy poprawiać wcześniejszego, a dodać drugiego kontrahenta o podobnej nazwie skróconej, np. PPHU PROJEKT II.

Po wstępnej weryfikacji utworzony plik JPK_V7 może zostać wysłany do urzędu wybierając opcje [Wyślij wybrane dokumenty do Urzędu].

Wysyłane dokumenty można podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego lub wykorzystując ePUAP.

Przy wysyłce z podpisem kwalifikowanym pojawi się okno certyfikatu, gdzie postępujemy jak w przypadku standardowej wysyłki e-deklaracji.

W przypadku podpisu z wykorzystaniem ePUAPu nastąpi przekierowanie do konta użytkownika na platformie ePUAP, gdzie można będzie podpisać dokument profilem zaufanym.

Po podpisaniu i wysyłce dokumentu na oknie głównym pojawi się data wysłania i numer referencyjny.

Po wysłaniu pliku nie można zapomnieć o pobraniu UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pomocą przycisku [Pobierz UPO]. Jeżeli dane nie zwierały błędów i wysyłka przebiegła prawidłowo pojawi się okno UPO.

Uwaga! Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku do nawet do kilkunastu godzin.

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE