Wiedza i pomoc

Jak rozpocząć numerację faktur w nowym roku od numeru 1?

W celu rozpoczęcia numeracji faktur od „1” należy wejść w zakładkę: Księgi > Fakturowanie.

Następnie określić wszystkie wytyczne dotyczące wystawianej faktury, jak: Data wystawienia, Data wykonania, Rodzaj Płatności oraz termin, Wystawiający, Konto.

W kolejnym kroku w polu numeru faktury usunąć obecny numer i wpisać żądany np. 1.

Po utworzeniu faktury (wydrukowaniu lub wygenerowaniu PDF) program automatycznie będzie kontynuował numerację (a każdy następny dokument będzie otrzymywał kolejny numer).