Wiedza i pomoc

Niskie Podatki (Polski Ład 2.0) – poznaj zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 roku

Połowa roku z nami, przed nami druga i od razu kolejne zmiany. Mają ona naprawić zamieszania związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu 1.0., a jakie będą tego skutki, czas pokaże … Na razie mamy kolejne zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022r. Jakie? O tym w tej publikacji. Prześledzimy te najważniejsze z programu #Niskie Podatki.

Obniżka PIT z 17% na 12%

Pierwszą nowością jest hucznie nazwana „historyczną obniżką podatku” – zmiana stawki pierwszego progu podatkowego do 12%, zamiast obecnych 17%. Pomimo, że wchodzi to w życie w trakcie roku to nowa stawka dotyczyć będzie całego roku 2022r. Z uwagi na ową obniżkę zmieniła się też wysokość kwoty zmniejszającej podatek i wynosi ona od teraz 3 600 zł ( 30 000* 12%). Przypomnijmy, że za pierwsze półrocze stosowana była to kwota 5 100 zł ( 30 000* 17%).
Parametry programu SAM będą więc wyglądały następująco:

Przedsiębiorcy rozliczą zaliczkę według nowych zasad już za czerwiec lub II kwartał 2022r., pomimo tego że do maja stosowali zupełnie inną stawkę 17%. Nie przeliczamy też poprzednich okresów, w programie zaliczka za styczeń – maj liczona będzie w starej stawce. Natomiast od czerwca wyliczenia będą „po nowemu”, ale odejmowane będą dotychczas wyliczone zaliczki wg stawki 17%.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Nowa stawka ma zrekompensować problemy z tzw. ulgą dla klasy średniej i tu kolejna zmiana – ulga ta ulega likwidacji. Ale ci, którzy pomimo obniżenia stawki, stracą na likwidacji tej ulgi – mają po złożeniu zeznania rocznego otrzymać zwrot różnicy. Przeliczenia tego ma dokonać właściwy nam miejscowo naczelnik urzędu skarbowego i w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania ma powiadomić podatnika o kwocie tej nadpłaty. Oczywiście pojawiają się tu pytania: czy termin 21 dni jest realny? i co ze wspólnym rozliczeniem z małżonkiem w sytuacji, gdy żaden z małżonków nie mieści się w limicie ulgi, ale przy wspólnym rozliczeniu mogliby z ulgi skorzystać? Na razie nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi w przepisach, trzeba poczekać na doprecyzowania MF lub ewentualnie poczekać do nowego roku i zobaczymy wówczas jak będzie.

Możliwość odliczenia składek zdrowotnych

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej od lipca zyskali możliwość odliczenia części składek zdrowotnych, ale żeby nie było za łatwo każdy na innych zasadach. Wspólnym natomiast pozostaje fakt, iż w zaliczce za lipiec będzie można odliczyć kumulację dotychczasowych składek, oczywiście w wielkości poszczególnych limitów, o których za chwile.

Podatek liniowy

Podatnicy podatku liniowego będą mogli pomniejszyć dochód o kwotę zapłaconej składki zdrowotnej ale do limitu 8 700 zł. I należy zaznaczyć tu, że jest to limit roczny! Pamiętajmy też, że jeżeli odliczamy także składki za osobę współpracująca to limit ten jest wspólny i łączne odliczenie nie może przekroczyć w/w kwoty.
Możliwe jest zaliczenie owych składek do kosztów uzyskania przychodu i to rozwiązania może być o wiele korzystniejsze niż uwzględnienie ich podczas rozliczenia zaliczki na podatek, bowiem tym samym zmniejszy się dochód będący podstawą składki zdrowotnej.
Przygotowaliśmy więc rozwiązanie, które w łatwy sposób pozwoli zaksięgować do kosztów uzyskania przychodu właściwą wielkość składki zdrowotne.

Księgowanie w KUP

Pierwsze odliczenie może wystąpić już w zaliczce za czerwiec, więc w module ZUS na osobie właściciela stojąc na m-cu VI, wybieramy Edytuj, tam przycisk: Właściciel – dochody do zdrowotnej, a następnie Zaksięguje do KUP

Otworzy się wówczas okno, na którym mamy informacje o wielkościach składki zdrowotnej za konkretne miesiące oraz o wielkość zastosowanego odliczenia.

Za pomocą przycisku Pobierz do odliczenia w m-cu… program pobierze kwoty zdrowotnej z poprzednich miesięcy (składki zapłacone) pilnując jednocześnie maksymalnego limitu tego odliczenia.

Wpisane kwoty można oczywiście edytować, np. w sytuacji, gdy w danym miesiącu wiemy, że wielkość osiągniętego dochodu nie starczy na pełne jej odliczenie, pamiętają jednak, że edycja takowa możliwa jest tylko w obrębie miesiąca, na którym aktualnie stoi się w ZUS, czyli chcą dokonać zmian w lipcu, musimy wejść do edycji w miesiącu VII.

Gdy mamy już wyliczoną kwotę odliczenia, wybieramy przycisk Zaksięguj:

Otworzy się wówczas standardowe okno do księgowania w koszty, gdzie wskazujemy konto powiązane z 13 kolumną księgi, wprowadzamy kontrahenta – własną firmę lub fikcyjnego, np. FUS, czy „składka zdrowotna” oraz wprowadzamy właściwy nr dokumentu, kwota wydatku podstawi się automatycznie:

Poprzez przycisk DK, możemy wydrukować dokument księgowy:

I tak co miesiąc powtarzamy te czynności, do czasu, aż wpisana kwota przewyższy możliwy limit pojawi się wówczas stosowny komunikat i program obniży tę wartość do możliwego odliczenia, jeżeli takowe jeszcze będzie.

Ujęcie w PODATKU

Drugim sposobem odliczenia składki zdrowotnej jest uwzględnienie jej w formularzu Podatek obliczając zaliczkę na podatek dochodowy. Należy jednak pamiętać, że jeżeli już zaliczyliśmy ją w koszty uzyskania przychodu, nie możemy ponownie odliczać jej w Podatku. Dlatego informacyjnie po wybraniu przycisku Aktualizacja – Źródła Odliczeń pojawi się komunikat:

Jeżeli mamy pewność, że nie dokonujemy tego odliczenia w kosztach, aby komunikat ten nie pokazywał się więcej możemy zaznaczyć opcję „nie pokazuj mi więcej tego komunikatu”.

W Źródłach odliczeń zaznaczamy” „Odliczaj składkę zdrowotną

Jeżeli stosujemy odliczenie w KUP oznaczenie to zostawiamy puste.

Po wykonaniu aktualizacji zostanie do pozycji 43, zostanie uwzględniona składka zdrowotna z poprzedniego miesiąca (kasowo) do wielkości maksymalnego limitu.

Klikając w strzałkę , będziemy mieć podgląd, jak kształtują się wielkości odliczonej składki w danym miesiącu:

Tu też dokonamy edycji pobranych przez program kwot, np. w sytuacji, gdy będziemy chcieć odliczyć, np. już w czerwcu, sumę zapłaconych od początku roku kwot.

Program skontroluje maksymalny limit i dokona stosownej korekty wprowadzonych wartości, jeżeli wpiszemy za dużo:

Ryczałt

W przypadku ryczałtu odliczenia dokonamy pomniejszając przychód o maksymalnie 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Odliczenia tego dokonamy w zakładce Ewidencja przychodów >Rozlicz, po wykonaniu aktualizacji począwszy od miesiąca VI odliczana będzie połowa składki zdrowotnej za maj, w lipcu – za czerwiec itd. Składka musi być bowiem zapłacona.

Niestety z możliwości odliczenia składki zdrowotnej wykluczeni zostali podatnicy na skali, bowiem uznano, iż obniżenie stawki pierwszego progu będzie już wystarczająco korzystne .

Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców

Ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy płacący liniowy PIT będą mogli zmienić wybraną na 2022 r formę opodatkowania, ale zmiana ta możliwa będzie tylko na skalę podatkową!

Można tego dokonać w następujący sposób:

– Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli to zrobić dopiero przy rozliczeniu rocznym w odniesieniu za cały 2022 r poprzez złożenie PIT 36 zamiast PIT 36 L. Należy jednak pamiętać, że zmiana nie dotyczy lat następnych, ale za to będzie możliwe skorzystanie ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem i rozliczenie z dzieckiem. Nie należy też przeliczać zaliczek wstecz, wykażemy je w takiej wielkości, w jakiej rzeczywiście były zapłacone.

– Przedsiębiorcy na ryczałcie:

  • będą mogli zmienić formę opodatkowania za cały rok przy rozliczeniu rocznym poprzez złożenie PIT 36 – jednak należy mieć na uwadze, że wstecznie należy zaprowadzić Książkę Przychodów i Rozchodów i że zmiana ta nie dotyczy lat następnych, ale za to skorzystają na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem czy też z dzieckiem
  • hybrydowo – za połowę roku, tj. do czerwca ryczałt, a od 1 lipca skala. Uwaga! do 22 sierpnia br. należy w takiej sytuacji poinformować o swojej decyzji urząd skarbowy składając na piśmie oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. W tej sytuacji trzeba będzie złożyć dwa zeznania roczne zarówno PIT 36 jak i PIT 28, ale po przejściu na zasady ogólne nie będzie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani z dzieckiem. Zmiana ta dotyczy także lat następnych.

Każdy więc musi uwzględniając własną sytuację przeliczyć, czy takowa zmiana będzie dla niego korzystna. Ryczałtowiec bowiem o ile nie jest Vatowcem, może mieć problemy z skompletowaniem faktur kosztowych, które obniżą mu przychód i właściwym sporządzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Taki podatnik powinien też sporządzić spis z natury na dzień 1 stycznia 2022r. Dodatkowo nie jest obecnie jasne co w przypadku wyboru modelu hybrydowego ze składką zdrowotną za drugą połową roku – czy właściwym jest uznanie, że należy takiego podatnika traktować jako nowego przedsiębiorcę i za lipiec jego składka będzie najniższe wynagrodzenie, czy też przyjąć jako dochód miesiąca poprzedniego przychód czerwca? Ale przecież składka za czerwiec w ryczałcie została zapłacona. Zwróciliśmy się z oficjalnym zapytaniem do ZUS co w takiej sytuacji, ale na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Zostaje więc czekać.

Jeszcze a pro po składki zdrowotnej- jeżeli po zakończeniu roku zmienimy formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę należy mieć na uwadze, że tracimy tym samym prawo do odliczenia składki zdrowotnej. Gdy więc takie składki ujmowaliśmy w KUP, to musimy je wyksięgować z KPiR. Natomiast, gdy składki odliczane były bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy nie musimy dokonywać dodatkowych przeliczeń. Wszystko wyrówna się w zeznaniu .

Do rozliczenia hybrydowego potrzebna będzie zmiana programu SAM na SKP.

Pozostałe zmiany

Ujednolicono terminy rocznego rozliczenia PIT (formularze PIT 37 PIT 36 PIT 36 S, PIT 28 PIT 28 S, PIT 36 L, PIT 36 LS, PIT 39 PIT 38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Zlikwidowano tzw. Ulgę abolicyjną.

Czas pokaże, czy powyższe zmiany będą miały znaczący wpływa na zmniejszenie obciążeń podatkowych i co jeszcze trzeba będzie „po drodze” naprawiać. Żeby być zawsze gotowym na wszystkie zmiany należy zadbać by posiadać aktywny na dany rok pakiet opieki serwisowej. Tylko wówczas macie Państwa pewność, że wyliczenia podatkowe są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Photo by charlesdeluvio on Unsplash

Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE