Wiedza i pomoc

Instalacja programu

Cechą naszych programów jest to, że nie „rozprzestrzeniają” się podczas instalacji po dysku i systemie operacyjnym. Wszystko, co jest związane z programem znajduje się całkowicie i wyłącznie w jednym folderze, w którym zalecono wykonanie instalacji.

Jedynie w menu Start > Programy zakładany jest folder SAM, w którym dostępne są skróty uruchamiające program, a na życzenie Użytkownika na pulpicie i w menu Start może być założona ikona uruchamiająca program.

Program instalowany jest w folderze proponowanym przez instalator lub w dowolnym innym podanym przez Użytkownika. Zainstalowane tam pliki stanowią całość systemu i dla jego prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany.

Instalator programu (nośnik z plikiem instalacyjnym, plik z e-maila) wskazane jest przechowywać na wypadek konieczności powtórzenia instalacji, np. przy uszkodzeniu dysku lub po przypadkowym skasowaniu części lub całości programu.

W poniższym artykule omówimy nową instalację programu. Natomiast zagadnienia związane z instalacją kolejnych wersji, aktualizacją i zmianą roku zawarte są w rozdziałach:
Aktualizacja programu >>
Zmiana roku w programie >>

Do przeprowadzenia instalacji powinniśmy mieć ok. 100 MB wolnego miejsca na dysku.

INSTALACJA

Instalacja programu niezależnie od wersji programu (wersja instalacyjna lub elektroniczna) polega na uruchomieniu instalatora.

Można tego dokonać poprzez:
– uruchomienie znajdującego się na nośniku (płyta, pendrive) pliku: instaluj.exe (w przypadku wersji instalacyjnej),
– zapisanie i uruchomienie znajdującego się pod przesłanym linkiem pliku sam-instalator.exe (w przypadku wersji elektronicznej programu).

Po uruchomieniu instalatora uruchamia się okno, na którym możemy wybrać „Nowa instalacja” lub „Aktualizacja”.

Wybranie aktualizacji spowoduje przeszukiwanie dysków celem odnalezienia dotychczasowej wersji programu, aby następnie doinstalować do niej nową wersję.

Tutaj zajmujemy się nową instalacją, wybieramy więc tę opcję i przechodzimy [Dalej].

W następnym okienku zaznaczmy, czy instalator ma utworzyć ikonę uruchomieniową programu i ikonę w Menu Start. Zalecamy do pozostawienia domyślnie zaznaczonych pozycji.

Niezależnie w Start > Programy zostanie założona grupa o nazwie SAM, w której dostępne są skróty uruchamiające program zasadniczy oraz wersję testową i samouczek, jeśli takie zainstalowano. Tu też wybieramy miejsce na dysku (dysk, folder, pod-folder), w którym chcemy zainstalować program.

Domyślnie jest proponowane: C:\Programy firmy FORMAT\SAMozatrudnienie

Wciskając [Przeglądaj] możemy wybrać inną, dowolną lokalizację. Po jej wybraniu znów wciskamy [Dalej].

Jeżeli wybraliśmy nieistniejący lub pusty folder instalator poinformuje nas o tym i jest to sytuacja prawidłowa. Jeżeli jednak wskazaliśmy folder, w którym znajdują się już jakieś pliki otrzymamy stosowny komunikat i wykonanie tam instalacji nie jest wskazane. Instalator poinformuje też, czy jest to inna kopia programu, czy obcy program.

Gdybyśmy kontynuowali instalację w folderze, w którym znajduje się już inna kopia SAM®, to praktycznie wykonalibyśmy jej aktualizację i jeśli jest to zamierzone (np. nowa wersja w trakcie roku) możemy to wykonać. Jednak jeśli nie mamy dobrej orientacji, gdzie na dysku mamy zainstalowane kopie programu należy uważać, aby nie zaktualizować np. wersji SAM® za rok ubiegły, gdzie program i przepisy, na których się opiera jego działanie były inne niż obecnie. Dlatego przy zamierzonej aktualizacji lepiej posłużyć się wspomnianą wcześniej opcją instalatora Aktualizacja, która wspomaga ten proces.

Natomiast gdybyśmy kontynuowali instalację w folderze, gdzie znajduje się inny program niż SAM® moglibyśmy wejść z nim w konflikt i takie postępowanie jest zdecydowanie niezalecane.

Następny ekran z napisem „Gotowy do instalacji” wyświetla informację o ostatecznym, docelowym miejscu instalacji programu.

Jest to ostatnie okienko i wciśnięcie [Dalej] spowoduje wykonanie instalacji we wskazanej lokalizacji. Ikony uruchamiające program na pulpicie i w menu Start będą wskazywały na tę lokalizację. Klikając prawym klawiszem myszki i wybierając właściwości możemy sprawdzić, na co wskazuje ikona. Niemniej warto zapamiętać, gdzie zleciliśmy zainstalowanie programu

Zainstalowany program można będzie uruchomić od razu po zainstalowaniu klikając [Zamknij] na ostatnim oknie instalatora.

REJESTRACJA

W przypadku zakupu programu w wersji pudełkowej bezpośrednio u producenta, program rejestrowany jest automatycznie, gdyż Użytkownik podaje dane licencyjne: nazwę, adres, NIP itp. Dane te będą drukowane na fakturach, rachunkach, paragonach, KP/KW itd. w miejscu zawierającym dane Wystawcy, a także na przelewach.

Aby użytkować program w wersji elektronicznej albo pudełkowej, który nie został zakupiony bezpośrednio u producenta należy go zarejestrować przy pierwszym uruchomieniu.
Do rejestracji programu niezbędny jest dostęp do Internetu.

Po kliknięciu [Rejestracja OnLine] należy użyć kodu rejestracyjnego, który jest niepowtarzalnym, indywidualnym ciągiem numeryczno-znakowym przydzielonym do jednej konkretnej licencji, umieszczonym na Certyfikacie Autentyczności.

URUCHOMIENIE

Po instalacji program uruchamiamy klikając na powstałych ikonach lub uruchamiając z Eksploratora Windows plik sam.exe znajdujący się folderze, który wybraliśmy podczas instalacji.
Zainstalowane tam pliki i foldery stanowią całość systemu i dla jego prawidłowego działania żaden z nich nie może być usuwany lub zmieniany.

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE