Wiedza i pomoc

Co zrobić, żeby transakcja została ujęta w Ewidencji Przychodów?

Aby dana transakcja została ujęta w Ewidencji Przychodów należy dla danego księgowania założyć specjalne konto ze stawką ryczałtową. W tym celu proszę w zakładce: Kartoteki > Plan kont >”dodaj” lub „edytuj” (kliknij Dodaj w przypadku nowego konta, albo wybierz Edytuj w przypadku istniejącego konta). Następnie w otwartym oknie „KONTO” proszę wprowadzić w rubryce „Stawka ryczałtowa” stawkę odpowiednią dla danej transakcji.