Wiedza i pomoc

Co to jest dodatek Środki trwałe i wyposażenie?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego dodatku. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz ilość rat do spłaty.

Poznaj wszystkie możliwości tego dodatku:

1. Środki Trwałe:

 • nieograniczona ilość środków trwałych,
 • obejmuje majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne,
 • obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej oraz bez amortyzacji,
 • typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna,
 • automatyczne księgowanie odpisów do Księgi Przychodów,
 • obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; aktualizacja umorzeń,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego,
 • możliwość edycji wprowadzonych środków trwałych, a także w razie potrzeby ich usunięcia,
 • wydruk dokumentów: OT, LT, oraz korekty roczne,
 • limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego

2. Wyposażenie:

 • możliwość wprowadzania wyposażenia,
 • edycja wybranych elementów wyposażenia, a także możliwość ich usunięcia,
 • wydruk ewidencji wyposażenia i możliwość jej zapisu do pliku PDF,
 • wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście,
 • rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie,
 • możliwość likwidacji wprowadzonego wyposażenia

3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy:

 • pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym,
 • dokonywanie korekt podatku VAT dla środków trwałych w zależności od metody amortyzacji,
 • prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę oraz ilość rat,
 • obsługa współczynników amortyzacji,
 • wydruk planu amortyzacyjnego,
 • opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego:

 • opcje filtrowania i grupowania środków trwałych,
 • wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany środek trwały

5. Pozostałe funkcjonalności:

 • filtrowanie środków trwałych,
 • dodawanie komentarzy i uwag dla środków trwałych
Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE