Wiedza i pomoc

Nie składaj deklaracji ZUS papierowo – wysyłaj je elektronicznie przez PUE ZUS

Czy wiesz, że jeżeli deklaracje składasz tylko za siebie lub zatrudniasz do 5 pracowników, nie musisz osobiście dostarczać ich do urzędu? Możesz w prosty sposób wysłać dokumenty elektronicznie przez PUE ZUS. Nie potrzebujesz w tym celu instalować programu Płatnik.

Jeżeli nie masz jeszcze profilu w PUE ZUS , wystarczy się zarejestrować wchodząc na https://www.zus.pl/pue/rejestracja . Można tego dokonać za pomocą:

  • profilu zaufanego lub login.gov.pl;
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • bankowości elektronicznej.

Przeczytaj również poradnik ZUS: Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu >

Po rejestracji PUE, wystarczy aktywować aplikację ePłatnik. Zajmie to tylko chwilę. W ePłatniku możesz podpisywać dokumenty zarówno kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale i za pomocą podpisu osobistego oraz podpisu zaufanego (PZ ePUAP)!

Więcej na temat: Jak przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS przez ePłatnika >

Jak zaimportować plik przesyłu utworzony w Twoim SAM® – instrukcja krok po kroku:

Aby wysłać deklaracje ZUS, możesz wysłać elektronicznie za pomocą portalu PUE ZUS. Najpierw jednak należy w programie SAM® przygotować plik eksportu danych. W tym celu wybieramy Wydruk > Do programu Płatnik:

Następnie wybieramy Wyślij DRA, jeżeli wysyłamy tylko deklarację DRA lub Wyślij komplet deklaracji.

I potwierdzamy chcę wykonania przesyły wybierając: Wyślij komplet deklaracji.

Pamiętaj do prawidłowego przesyłu dane wykazane w Danych Płatnika: NIP, Regon i Pesel muszą być zgodne z tymi jakie zostały zgłoszone podczas rejestracji do ubezpieczeń, jeżeli będą różnice przesył zakończy się błędem. Sprawdź również, czy wprowadzone zostały prawidłowe kody tytułu ubezpieczenia w Danych osobowych.

Plik xml zawierający dane zus-owskie zostanie zapisany w miejscu zainstalowania programu w folderze dane – w podfolderze z nazwą Firmy:

Przejdź na stronę https://www.zus.pl/ i wybierz Zaloguj się do PUE:

Po zalogowaniu przejdź na zakładkę ePłatnik , jeżeli nie aktywowaliśmy jeszcze Płatnika, musimy to teraz wykonać. Wybieramy pozycję menu Aktywacja ePłatnika dostępną pod zakładką Ustawienia/Konfiguracja profilu. Zostanie wyświetlona lista płatników, do których użytkownik ma nadane uprawnienia. Wskazujemy płatnika, który w kolumnie „Aktywny ePłatnik” ma znacznik wyłączony i nacisnąć przycisk „Aktywuj ePłatnika”.

Aby zmiany zaczęły obowiązywać należy wylogować się i zalogować ponownie do portalu.

Jeżeli mamy już aktywny ePłatnik, z bocznego menu wybierz: Dokumenty > Import KEDU:

Uruchomi się okna kreatora, przechodzimy więc Dalej , aż do okna wyboru pliku do importu i generowania dokumentów.

W kolejnym oknie klikamy Wybierz plik i w oknie Otwierania wskazujemy ścieżkę aż do pliku KEDU przeznaczonego do importu. Będzie to plik ZUSxx.xml , gdzie xx to numer miesiąca, znajdujący się w folderze Dane – podfolder Pierwszy.

Przechodzimy do kolejnego okna przyciskiem „Dalej”:

Dostępne opcje to: „Podgląd”, „Edytuj”, „Weryfikuj”, „Zakończ”, „Wyślij i zakończ”, „Wstecz” i „Anuluj”. Okno zawiera również szczegółowy raport importu dostępny pod przyciskiem „Pokaż raport”.

Zakończenie pracy z kreatorem (przycisk „Zakończ”), skutkuje zapisaniem dokumentów ze statusem „roboczy”.

W zakładce Dokumenty robocze – mamy możliwość edycji zaimportowanych dokumentów. Można tu poddać je ponownemu wyliczeniu, weryfikacji, zatwierdzić, wydrukować, wyeksportować, usunąć oraz utworzyć kopię. Zaznaczamy dokumenty i wybieramy: Zatwierdź.

Zatwierdzone dokumenty trafiają do zakładki: Dokumenty Zatwierdzone

skąd wysyłamy ja do ZUS za pomocą przycisku Wyślij, podpisując ją jedną z dostępnych tam firm autoryzacji:

Po wysyłce nie należy zapomnieć o pobraniu potwierdzenia nadania.

 

Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE