Wiedza i pomoc

Dlaczego wystawione przez mnie faktury nie zapisują się w archiwum?

W Archiwum faktur zapisywane są wszystkie wystawione faktury, ale trzeba pamiętać, iż nie są one zapisywane automatycznie.
Zatem, aby wystawione dokumenty sprzedaży zapisywały się w „Archiwum faktur” należy sprawdzić, czy w zakładce:
Księgi > Fakturowanie > Wydruk zaznaczona jest opcja: „Prowadź archiwum faktur”.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że faktury trafiają do archiwum dopiero po:
– uprzednim wydruku bądź
– utworzeniu e-faktury PDF.