Wiedza i pomoc

Jak wykonać archiwizację danych?

Archiwizację wykonujemy przy zamkniętych danych Firmy (F8). W celu wykonania archiwizacji należy wejść w zakładkę:
System > Kopie rezerwowe > Archiwizacja danych
Następnie zaznaczamy firmę lub firmy, których dane mają zostać zarchiwizowane oraz wybieramy lokalizację archiwum za pośrednictwem przycisku: „Przeglądaj„.
Na koniec klikamy „Wykonaj teraz archiwizację„, po czym w wybranej wcześniej lokalizacji utworzy się plik o nazwie: SAM z numerem licencji, datą i godziną powstania o rozszerzeniu „.arx„.

Uwaga: powyższy przykład zawiera zrzuty z większego programu SKP®.