Podatek dochodowy PIT za 2018 r. – Kwota wolna – Ulga podatkowa

Zastanawiasz się ile wyniesie Twój podatek za rok 2018, po zmianach, które obowiązują od 01.01.2017 r. w zakresie kwoty wolnej od podatku?

Sprawdź to !

KALKULATOR PODATKOWY

Kalkulator podatku dochodowego do wyliczania kwoty wolnej od podatku, ulgi podatkowej i wysokości podatku

Sposób liczenia kwoty podatku dochodowego PIT dla osób rozliczających się według skali podatkowej zmienił się z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie nadal obowiązuje skala podatkowa 18% i 32%, ale już w zakresie pomniejszenia podatku o kwotę dochodu wolną od podatku zastosujemy kwotę wyliczoną według poniższych zasad.

Zmiany te nie dotyczą rozliczających się podatkiem liniowym, bowiem z założenia nie przysługuje im kwota zmniejszająca podatek.

Podatek dochodowy za rok 2018 wyliczymy według poniższego wzoru:

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 395,04 zł + 32% nadwyżki
ponad 85 528 zł

Wyjaśnieniu jednak wymagać będzie sposób liczenia kwoty zmniejszającej podatek. Do 31 grudnia 2016 kwota ta była stała i wynosiła 556,02 zł. Od 1 stycznia 2017 zasada ta uległa zmianie, a jej wysokość została uzależniona od wielkości dochodu. Za rok 2018 r. stosujemy nadal wyliczania według reguły zależnej od podstawy obliczenia podatku i wynosi ona obecnie:

  1. 1 440 zł – dla podstawy nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
  2. dla podstawy wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł :
        1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł × (podstawa – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł;
  3. 556,02 zł – dla podstawy wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. dla podstawy wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł :
        556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Uff ‼ Jak się okazuje algorytm wyliczenia podatku dochodowego nie jest już tak prosty jak to było do końca roku 2016. Nie policzysz go na szybko w pamięci. Na szczęście masz nasz kalkulator podatkowy   i   najlepszy program do rozliczeń rocznych  

Wysokości podatku zależy od wartości ulgi podatkowej i kwoty wolnej od podatku. Te wyliczenia wykonuje kalkulator podatkowy.

Kto zyskuje, kto traci ?

Możliwość zastosowania ulgi podatkowej została bardzo ściśle uzależniona od wielkości dochodu. Zyskują najmniej zarabiający, natomiast tracą zamożniejsi.

Dochód miesięczny do opodatkowania Dochód roczny podstawa opodat. Ulga podatkowa
0 0 1 440,00
250 3 000 1 440,00
417 5 000 1 440,00
667 8 000 1 440,00
750 9 000 1 263,20
833 10 000 1 086,41
917 11 000 909,61
1 000 12 000 732,82
1 083 13 000 556,02
4 167 50 000 556,02
7 127 85 528 556,02
7 167 86 000 549,69
7 500 90 000 496,06
8 333 100 000 361,99
9 167 110 000 227,92
10 000 120 000 93,85
10 417 125 000 26,81
10 500 126 000 13,41
10 583 127 000 0,00
10 833 130 000 0,00

I tak jeżeli zarobisz w 2018 r. nie więcej niż 8 000 zł to nie zapłacisz podatku w ogóle. Jeżeli mieścisz się w tym przedziale, to jesteś w gronie tych „szczęśliwców”, którzy na nowych zasadach korzystają najbardziej. Przysługuje Ci bowiem kwota wolna od podatku w wysokości 8 000 zł.

Kolejna grupa zadowolonych to przedział podatników osiągających dochody ponad 8 000, ale nie więcej niż 13 000. Tu kwota wolna stopniowo maleje, w zależności od dochodu, by osiągnąć poziom odliczenia z roku 2016 – czyli kwotę 3 091 zł.

Zarabiającym od 13 000 do 85 528, czyli większości polskim podatnikom, przysługiwać będzie odliczenie ulgi podatkowej na obecnie obowiązującym poziomie 556,02 zł. Czy jesteś w tym gronie także i Ty?

Jeżeli Twój dochód wyniesie w roku 2018 lub w kolejnych latach ponad 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł, kwota wolna od podatku będzie proporcjonalnie malała wraz z dochodem, by dla krańcowej wartości tego progu osiągnąć wartość zerową.

Dlatego też jeżeli wartość roczna Twoich łącznych dochodów przekroczy kwotę 127 000 ulga podatkowa nie będzie Ci przysługiwała w ogóle.

Co z zaliczkami miesięcznymi ?

Obliczenie przez kalkulator podatkowy kwoty podatku zależnego od kwoty dochodu wolnej od podatku i wysokości ulgi podatkowej

Pamiętaj też, że nowe zasady wyliczeń podatku dotyczą dochodów razem za cały rok! Opisana wyżej nowa ulga podatkowa nie znajduje jednak odzwierciedlenia w wyliczeniach miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku zaliczki na podatek z miesięcznego wynagrodzenia, uwzględniana będzie nadal ulga podatkowa w kwocie 556,02 zł. A w momencie, gdy dochody w ujęciu narastającym osiągną poziomu ponad 85 528 zł ulga podatkowa całkowicie zostanie zawieszona.

Dlatego tak naprawdę dla zarabiających najmniej, zmiany te będą odczuwalne w kieszeni dopiero w 2019 r., kiedy to przystąpią oni do rocznego rozliczenia roku ubiegłego, obliczą ulgę podatkową według nowej zasady i będą mogli liczyć na zwrot nadpłaty podatku dochodowego.

Natomiast najbogatsi zauważą zmiany już w trakcie roku 2018, kiedy to pracodawca za pracownika lub sam właściciel za siebie, licząc miesięczne zaliczki na podatek nie będzie mógł, z uwagi na osiągnięcie dochodu z drugiego progu podatkowego, uwzględniać już ulgi podatkowej.

Logo

FORMSOFT sp. z o.o. sp. k.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000530554

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
sam@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00