Trudne sprawy w prosty sposób!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie przepłacaj
i zrezygnuj z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego. Możesz oszczędzić nawet 3000 zł rocznie. Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy. Z programem Samozatrudnienie to proste!

Program Samozatrudnienie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Program do prowadzenia firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie Program do rozliczania firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie

Funkcje programu SAM – prosta księgowość firmy jednoosobowej

Własny biznes daje niewątpliwie korzyści, takie jak większa niezależność czy elastyczność pracy.
Bycie przedsiębiorcą i prowadzenie własnej firmy wiąże się jednak także z większą odpowiedzialnością
i obowiązkami. Przedsiębiorca wybiera sam m.in. formę opodatkowania oraz opłacania składki na ZUS.
Program Samozatrudnienie pomaga w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dlaczego Samozatrudnienie?

 • oszczędność czasu – nie trać czasu na dowożenie dokumentów do biura rachunkowego,
 • minimalizacja kosztów – oszczędzasz ok. 3000 zł, w stosunku do cen usług tradycyjnych biur rachunkowych,
 • prawidłowość ksiąg – wyeliminujesz prawdopodobieństwo popełnienia pomyłek,
 • rozpocznij używanie programu w każdym momencie roku,
 • wprowadzaj dane w dowolnej chronologii,
 • stała aktualizacja uwzględniająca zmiany w przepisach,
 • masz dostęp do obszernej dokumentacji, pomocy telefonicznej i e-mailowej,
 • błyskawiczne twórz raporty o firmie i klientach.

Funkcje programu

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów lub rozliczanie się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W programie możesz wybrać okres wyliczenia podatku dochodowego (miesięczne lub kwartalne). Program pozwala także na rozliczanie się na podstawie podatku liniowego. Dla ryczałtowców ewidencja przychodów, deklaracja PIT-28/A/B.

Możliwość automatycznego ujmowania 50% kwoty podatku VAT wydatków eksploatacyjnych pojazdów firmowych oraz prywatnych używanych do celów mieszanych, do kosztów podatku dochodowego bezpośrednio do PKPiR i /lub Kilometrówki.

Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT

Podatek VAT

Rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów.Rejestry sporządzone są jedną z dostępnych metod: memoriałową miesięczną, memoriałowo kwartalną i kasową, z uwzględnieniem obrotów z kilku źródeł. Szeroki wybór deklaracji VAT: VAT – 7, VAT – 7K, VAT – 7D, VAT – 8, VAT – 9M, VAT – 10, VAT – 11, VAT – 12, VAT – UE/A/B/C, - UEK.

Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT – tworzenie, podpisywanie i elektroniczna wysyłka pliku JPK_VAT, zgodnie z dokumentami zaksięgowanymi w rejestrze VAT.

Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT

E-deklaracje

Moduł programu umożliwiający wysyłanie deklaracji VAT-7 drogą elektroniczną z programu do Urzędu Skarbowego. Po przesłaniu zeznania generowane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-deklaracji.

MiniMagazyn

ZUS

Wyliczanie składek ubezpieczeniowych właściciela oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA i RSA). Deklaracje mogą być drukowane na oryginalnych formularzach lub przekazywane do programu Płatnik.

Kartoteki klientów

Fakturowanie

Pełna obsługa dokumentów sprzedaży: faktur (RR, MP, marża, wewnętrzna, taxi), faktur masowych, dokumentów korygujących, rachunków, WZ, paragonów. W programie można wprowadzić kilka cen sprzedaży każdego towaru/usługi, upusty, narzuty, komentarze.

Tworzenie i wysyłka JPK_FA - pliku udostępnianego na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Więcej

Sprawy pracownicze

Wyposażenie

Rejestracja poszczególnych elementów wyposażenia i wydruk ewidencji. Program umożliwia dzielenie zaewidencjonowanego wyposażenia na grupy np. ze względu na miejsce używania, przeznaczenie, itp.

Rozliczanie podróży służbowych

Kilometrówka

W programie rejestrowane są dane dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres. Dzięki operacjom filtrowania i sumowania można uzyskać informacje o ilości przejechanych kilometrów i kosztach przejazdów w różnych układach.

Prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej ustawą, obowiązującą od 01.04.2014 r., dotyczącą możliwości odliczania 100% VATu dla firmowych samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych, w tym sporządzenie informacji VAT-26.

Rozliczanie podróży służbowych

Kontrola zapłat i rozliczeń

Kontrola zapłat to rejestracja w systemie wpływów i wypływów kasowych, bankowych itp. Program wyeksponuje niezapłacone i niedopłacone dokumenty, pokaże zbliżający się termin płatności i a po jego upływie poinformuje o ilości dni zaległości, a w razie potrzeby pozwoli wyfiltrować dokumenty bez jakichkolwiek zapłat, niedopłaconych, ale także tych przepłaconych, zarówno z uwzględnieniem ich szczegółowych terminowości. Aplikacja daje możliwość analizy zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów, zawiera historię dokonanych transakcji, informuje o aktualnym stanie środków pieniężnych, dzięki czemu możliwe jest lepsze zaplanowanie swoich wydatków.

Ewidencja handlu krajowego i zagranicznego

Własny plan kont

Plan kont jest przydatny do wydzielenia interesujących kosztów (np. reklama, transport, koszty biura
i administracji, itp.) oraz sprzedaży (np. ze względu na rodzaj, miejsce, akwizytorów, itp.). Nie trzeba przeszukiwać dokumentów, aby uzyskać potrzebną informację.

Więcej

Sprzedaż usług

miniMagazyn

Przyjęcia magazynowe z możliwością szczegółowego opisu towaru/usługi uwzględniającego np.: grupę towarową, zastosowanie, kolor, itp. Cechy:

 • duże pole na opis (250 znaków),
 • sześć cen sprzedaży każdego towaru/usługi (trzy złotowe, trzy walutowe),
 • wydruk dokumentów magazynowych (PZ – przyjęcie zewnętrzne, PW - przyjęcie wewnętrzne),
 • wyszukiwanie towarów/usług przez nazwę, indeks towarowy, grupy, cechy, itp.,
 • pobieranie z magazynu metodą FIFO ("pierwsze przyszło / pierwsze wyszło") lub pełna dowolność wyboru dostawy, z której sprzedajemy towar/usługę,

Tworzenie i wysyłka JPK_MAG - pliku udostępnianego na żądanie w ramach postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Więcej

Deklaracje skarbowe i e - deklaracje

Kartoteki kontrahentów

Baza kontrahentów, w której przechowywane są wszystkie dane o klientach i dostawcach. Możliwość sprawdzenia historii transakcji i płatności z danym kontrahentem.

Dodatkowo

Dodatkowo

 • Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS. Program, łącząc się z bazą GUS-u wyszukuje, pobiera i wstawa dane kontrahenta we właściwych polach. Opcja ta usprawni proces wystawiania faktur oraz sam proces księgowania.
 • przelewy i przekazy – drukowanie blankietów przelewów (zwykłych, po rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ro rozliczenia z ZUS) oraz przekazów pocztowych i bankowych.
 • transakcje UE ,
 • adresowanie kopert,
 • noty i dowody wewnętrzne,
 • wykresy i analizy,
 • wydruki w formacie PDF z możliwością wysyłania emailem wprost z programu.

Porada dnia

Drukowanie rejestru VAT wymaga pewnych ustaleń, ale daje za to duże możliwości określenia zawartości rejestrów.Po wejściu do punktu Rejestry VAT mamy do dyspozycji wszystkie dokumenty,…

czytaj więcej