Trudne sprawy w prosty sposób!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie przepłacaj
i zrezygnuj z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego. Możesz oszczędzić nawet 3000 zł rocznie. Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy. Z programem Samozatrudnienie to proste!

Program Samozatrudnienie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Program do prowadzenia firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie Program do rozliczania firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie
Drukuj

Właściciel na chorobowym?

Data publikacji: 23.03.2018


Właścicielowi, podobnie jak pracownikowi, przysługuje zasiłek w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej jego chorobą lub najbliższego członka rodziny pozostającego pod opieką pracownika. Musi być jednak spełniony jeden warunek. Jaki? Tego dowiesz się czytając poniższy artykuł.

Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i terminowo opłacasz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, masz więc prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, ale dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu tego ubezpieczenia. Nie musisz stosować okresu wyczekiwania jedynie w przypadku, gdy jesteś absolwentem szkoły lub studiów wyższych i przystąpiłeś do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu. Takie same zasady dotyczą sytuacji:

 kiedy byłeś posłem lub senatorem i zostałeś również w ciągu owych 90 dni od ukończenia kadencji objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
 jeśli Twoja niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze lub z do pracy lub w przypadku wypadku przy pracy,
 pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą naliczeniem zasiłku chorobowego i jego wypłatą zajmuje się ZUS. Zasiłek chorobowy wypłacany może też być maksymalnie przez okres 182 dni lub 270 dni w przypadku chorych na gruźlicę.

Jakie dokumenty składasz do ZUS?

Twoja niezdolność do pracy musi być potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez lekarza na druku ZUS ZLA lub w postaci elektronicznego zwolnienia. Składasz je do właściwego oddziału ZUS wraz z drukiem ZUS Z-3b. Pamiętaj, też że musisz dostarczyć je w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia, w przeciwnym razie Twoje świadczenie zostanie obniżone o 25%. Oczywiście dotyczy to tylko papierowej formy zwolnienia. W przypadku elektronicznego jego wystawienia, zwolnienie trafia automatycznie do bazy ZUS i w tym wypadku z dostarczenia ZUS Z-3b nie musisz się już tak spieszyć. Podasz w nim swój numer rachunku bankowego, na który ZUS prześle kwotę zasiłku. Pamiętaj jednak, że nie powinien to być rachunek firmy. Pamiętaj, że na wypłatę tego świadczenia ZUS ma 30 dni, licząc od daty otrzymania w/w dokumentów.

W jakiej wielkości otrzymasz zasiłek?

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ZUS uwzględni kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. W sytuacji, gdy właściciel zachorował w pierwszym miesiącu kalendarzowym opłacania swojego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru jego zasiłku chorobowego będzie stanowić najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Podobnie jak w przypadku pracownika, będzie to średnia z 12 miesięcy poprzedzających zachorowanie i że otrzymasz 80% tak wyliczonej podstawy lub 100% , jeżeli Twoja niezdolność do pracy przypada na okres ciąży. Jeden dzień choroby to 1/30 tej kwoty i mnożysz ją przez ilość dni choroby. Pamiętaj też, że ZUS potraci Ci od razu zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%.

Co z należnymi za dany miesiąc składkami ZUS?

W miesiącu choroby masz prawo pomniejszyć wielkość podstawy ubezpieczenia społecznego adekwatnie do przepracowanego okresu. Nie dotyczy to jednak ubezpieczenia zdrowotnego tak składka jest niepodzielna i musisz zapłacić ją w pełnej wysokości.

Jak to rozliczyć w programie SAMozatrudnienie? W module ZUS w części " Świadczenia i przerwy" z kodem 313 w przypadku zasiłku chorobowego lub 311 w zasiłku opiekuńczym wykazujesz przerwę, ale pamiętaj nie wpisujesz już ilości dni choroby, by prawidłowo wykazać wartości na druku ZUS RSA.

ZUS wypłaci Ci należne świadczenie, ale rozliczysz się z tego przychodu dopiero w zeznaniu rocznym. Nie uwzględniasz otrzymanych świadczeń w rozliczeniach zaliczek miesięcznych czy kwartalnych.

I na koniec ostrzeżenie!

Pamiętaj też, iż będąc na zwolnieniu nie możesz wykonywać pracy zarobkowej, nie możesz więc np. wystawiać faktur, zamawiać dostawy towarów, czy też sprzedawać swoich towarów w internecie, nawet jak będziesz wykonywał to z domu. Jeżeli ZUS w wyniku kontroli dopatrzy się, że nadal świadczysz pracę lub wykorzystujesz zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. przebywasz na urlopie, może zawiesić wypłatę zasiłku lub zobowiązać Cię do jego zwrotu wraz z należnymi odsetkami.

Pamiętaj!

W roku 2018 obowiązkowo stosujemy nowe wzór druku ZUS Z-3b. Aby móc sporządzać informacje do ZUS na tych drukach, musisz korzystać z aktualnej wersji SAMozatrudnienie® 18.1.

Sprawdź już dziś, czy posiadasz aktualną Opiekę Serwisową. Jeżeli nie - skontaktuj się z naszym BOK:
tel. 76 854 79 58 lub sam@formsoft.pl i bądź na bieżąco.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 23.03.2018

Drukuj
Zobacz pozostałe artykuły

Porada dnia

Istnieje możliwość wystawienia faktury w walucie obcej. Faktury w walucie obcej można wystawić na dwa sposoby. Można je wystawiać od razu w obcej walucie lub…

czytaj więcej