Trudne sprawy w prosty sposób!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie przepłacaj
i zrezygnuj z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego. Możesz oszczędzić nawet 3000 zł rocznie. Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy. Z programem Samozatrudnienie to proste!

Program Samozatrudnienie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Program do prowadzenia firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie Program do rozliczania firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie
Drukuj

Nowa wersja - nowe możliwości, czyli co nowego
w SAMozatrudnienie® 15.1

Data publikacji: 16.04.2015

Rok 2015 przyniósł oprócz zmian w przepisach, które znalazły swoje odzwierciedlenie w programie, także nowości usprawniające pracę lub też ułatwiające czynności księgowe. Wprowadziliśmy szereg zmian wpływających na funkcjonalność programu, i jego wygląd (odświeżony interfejs programu). Przestawimy wprowadzone nowości, by zachęcić do ich stosowania.

Jakie nowe funkcje usprawnią fakturowanie?
Już z wersją 15.0 pojawiła się możliwość pobierania przez internet nazwy i danych kontrahenta z GUS w oparciu o jego NIP. Funkcja ta dostępna w oknie danych kontrahenta pod przyciskiem GUS, znacznie ułatwi i przyspieszy pracę wprowadzenia danych podczas księgowania, czy wystawiania faktur nowym kontrahentom. Opisywaliśmy już w poprzednim artykule możliwości tej opcji, dlatego tym, którzy jeszcze z niej nie skorzystali, przypominamy o jej istnieniu, bo lepiej poświęcić czas na inne czynności, niż wprowadzanie danych kontrahenta. Opcja przydatna nie tylko dla wystawiających dokumenty potwierdzające sprzedaż, ale i przy księgowaniu, dlatego korzystać z niej mogą też księgowi, także w biurach rachunkowych (!).

Są również i inne zmiany w Kartotece Kontrahenta, a mianowicie możliwość wpisania adresu do korespondencji w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby. Adres korespondencyjny (nazwa kontrahenta, adres, kod pocztowy i miasto) jest używany przy drukowaniu kopert w module Biuro - Pisma - Koperty lub Fakturowanie - Opcje - Drukuj koperty.
Niemniej w pozostałych modułach programu, na liście kontrahentów, na fakturach stosowany będzie nadal adres siedziby firmy.

Istnieje też możliwość przypisania do danego kontrahenta numeru konta bankowego. Mamy do wyboru 3 konta firmowe. Określenie, które konto bankowe ma być nadrukowywane na fakturze dla danego kontrahenta może być przydatne np. w przypadku kontrahenta zagranicznego, dla którego będzie stosowane np. wyłącznie konto walutowe.

Kolejną zmianą w tym module Fakturowanie jest poszerzenie pola “nazwa” do 500 znaków. Bez problemu wpiszesz długą nazwę oferowanego asortymentu.

Wprowadziliśmy także możliwość wyłączenia kolumny PKWiU. Obecnie nie ma już bowiem obowiązku jej umieszczania. Wyjątkiem jest m.in. sprzedaż zwolniona z VAT. Ma ono również zastosowanie w przypadku zwolnień ze stosowania kas fiskalnych oraz ustalenia zwrotu podatku za materiały budowlane w budownictwie mieszkalnym. Zaznaczenie, czy chcemy stosować tę kolumnę na fakturze (na ekranie i na wydruku) lub nie, dokonujemy w Opcjach Fakturowania, zaznaczając lub odznaczając pozycję “Wykazuj PKWiU”. Dzięki temu jest więcej miejsca na opis towaru lub usługi. Dla większości działalności numer ten nie jest potrzebny, domyślnie opcja ta jest więc odznaczona.

W Opcjach Fakturowanie pojawił się nowy rodzaj dokumentu – „Oferta”, który ma stanowić zaproszenie do zawarcia dalszej współpracy i przedstawić oferowany towar lub usługę. W odróżnieniu od Pro Formy ma charakter nie obligujący do zapłaty, a ma za zadanie zapoznanie drugiej strony z przedmiotem działalności naszej firmy lub być odpowiedzią na zapytanie ofertowe. Wyboru takowej można dokonać także na oknie faktury z rozwijanej listy rodzajów dokumentu.

Jakie nowości znajdziesz w Księgowaniu i Dzienniku Zapisów?
Możliwość wystawienia faktury w walucie obcej z zastosowaniem odpowiedniego kursu walut istnieje już od dawna. Nowością jest obliczenie kwoty netto i odpowiednio VAT-u w PLN po przeliczeniu bezpośrednio z waluty obcej podczas księgowania faktury wystawionej poza naszym systemem lub otrzymanej od kontrahenta zagranicznego. Opcja ta przydatna może być także przy księgowaniu różnic kursowych. Następuje przeliczenie wartości po kursie walut, jaki zostanie uzupełniony automatycznie z NBP w odpowiedniej dacie.

W Dzienniku Zapisów natomiast pojawiła się nowa opcja wydruku listy zaksięgowanych dokumentów “Drukuj szczegóły rozliczeń”. Opcja ta pozwala na szczegółowe wypisanie na wydruku wszystkich zapłat kontrahentów dla poszczególnych dokumentów. Pod każdym z nich znajdują się wówczas informacje o wszystkich zapłatach wraz z kwotą, datą zapłaty oraz użytym koncie rozliczeniowym (zapłaty). Widnieje także informacja o brakującej kwocie do pełnego rozliczenia danej faktury lub ewentualnej nadpłaty. Opcja ta szczególnie przydatna będzie dla biur rachunkowych przekazujących informacje o niezapłaconych dokumentach swoim klientom.

Zmiany systemowe
Na koniec kilka zmian systemowych. Wersja 15.1 wprowadziła możliwość automatycznego wykonywania archiwizacji lub przypominania o niej. Zdarzają się bowiem wypadki losowe, np. awaria komputera lub uszkodzenie samych danych, które skutkować mogą utratą wprowadzonych do tej pory danych. Aby zapobiec negatywnym skutkom takiej sytuacji zalecane jest okresowe wykonywanie archiwizacji danych. Proces ten można usprawnić i dostosować do własnych potrzeb i specyfiki pracy, poprzez ustawienie przypominania lub wykonywania archiwizacji na konkretny moment - przy uruchomieniu lub zamknięciu z pożądaną częstotliwością, ze wskazaniem co ile dni ma być takowa wykonywana. Możliwe jest ustawienie, by wykonywana była archiwizacja przy każdym uruchomieniu lub zamknięciu programu. W tworzonej archiwizacji danych zapisane są wszystkie zaznaczone w górnej części okna firmy. Raz zaznaczone są zapamiętywane przez program. Zachęcamy do korzystania z automatycznej archiwizacji, która przebiega niemal niezauważalnie.

Poza aktualną wersją samego programu warto zadbać o aktualność dodatkowych elementów programu. Dlatego w zakładce System wprowadzono opcję sprawdzania statusu plików systemowych związanych z wysyłką i podpisem e-deklaracji, plikami pomocy i porad specjalistycznych, słowników urzędów skarbowych i organizacji pożytku publicznego. Przy każdym z tych elementów widnieje informacja, jaka jest posiadana i aktualna wersja pliku. W przypadku, gdy dostępna jest nowsza wersja pojawia się informacja “wymagana aktualizacja”. Wystarczy wtedy kliknąć “Pobierz nowe pliki” a zostaną one zaktualizowane. Oczywiście wymagany jest dostęp do internetu.

Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję programu, by stosować wszystkie opisane powyżej możliwości i nowe jego funkcje, które znacznie ułatwią Ci pracę i przyspieszą wykonywane podstawowych czynności księgowych. Program zmienia się i nieustannie rozwija, by być bardziej użytecznym i przejrzystym dla użytkownika.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 16.04.2015

Drukuj
Zobacz pozostałe artykuły

Porada dnia

Opcje deklaracji VAT umożliwiają automatyczne wyliczanie kwoty do zwrotu na rachunek bankowy. Jeżeli w danym miesiącu wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to jest ona…

czytaj więcej