Trudne sprawy w prosty sposób!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie przepłacaj
i zrezygnuj z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego. Możesz oszczędzić nawet 3000 zł rocznie. Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy. Z programem Samozatrudnienie to proste!

Program Samozatrudnienie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Program do prowadzenia firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie Program do rozliczania firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie
Wypełnij PIT
BEZPŁATNIE

szybko i bezbłędnie!

Aktualizacja i opieka serwisowa 2017

Aktualna wersja programu: 17.3.1

Program jest aktualizowany na bieżąco z uwzględnieniem zmian w przepisach. W latach kolejnych za jednorazową opłatę w wysokości około 30% aktualnej wartości posiadanego programu według cen producenta*,
Użytkownik możne wykupić roczne przedłużenie opieki serwisowej, w ramach której uzyskuje dostęp do kolejnych wersji programu oraz do pomocy merytorycznej producenta udzielanej telefonicznie i przez e-mail.

Zamówienia na aktualizacje i opiekę serwisową na rok 2018 przyjmowane
będą od 01.01.2018 przez CS dostępne bezpośrednio w Twoim programie.

Uwaga! Tylko do 30 listopada Opieka Serwisowa na rok 2017 taniej aż o 50%

E-aktualizacja!   Całkowicie zautomatyzowany sposób obsługi. Nowa wersja na Twoim komputerze już w kilka minut.

Zmiany w najnowszych wersjach oraz plany na rok 2017:

 • Tworzenie i wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w zakresie ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – plik JPK_VAT.
 • Dostosowanie do nowych regulacji w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego:
  • Nowe zasady określania kwoty wolnej od podatku, ulgi podatkowej i kwoty podatku dochodowego.
  • Fakturowanie – w związku z centralizacją rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, możliwość wykazania kilku stron transakcji: Sprzedawca / Nabywca / Odbiorca / Płatnik.
 • Stała aktualność wzorów deklaracji i e-deklaracji
 • Aktualizacja parametrów na rok 2017:
  • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  • Aktualizacja stawek kilometrowych i odsetek za zwłokę od należności podatkowych.
 • Realizacja w ciągu roku innych zmian w programie zgodnie z postulatami klientów.

Ważniejsze zmiany wprowadzone w roku 2016:
 • Nowy wzór Książki Przychodów i Rozchodów obowiązujący od 08.04.2016 r. wraz z obsługą księgowań kosztów badawczo rozwojowych.
 • Możliwość księgowania jednocześnie na dwie kolumny księgi w PKPiR (kolumny 10,11 i 13) – dla firm rozliczających VAT
 • Możliwość amortyzacji w okresach: miesięcznym, kwartalnym, rocznym, sezonowo
 • Obsługa rejestru VAT dla korekty VAT naliczonego art. 89 b ust. 4
 • Nowe wzory deklaracji i e-deklaracji VAT-7 wzór 17, VAT-7K wzór 11, VAT-7D wzór 8, VAT-8 wzór 6, VAT-9M wzór 6
 • Nowy wzór deklaracji i e-deklaracji PIT 28 wzór 19 oraz załączników PIT 28A wzór 16 i PIT 28B wzór 13.
 • Nowy wzór formularza ZUS, Z-3B.
 • Nowy wzór deklaracji DRA i nowe kody świadczeń i przerw.
 • Pobieranie przez internet nazwy i danych adresowych kontrahenta z GUS w oparciu o jego NIP.

*- dotyczy aktualizacji "rok do roku"; przy aktualizacji starszych wersji cena mieści się w zakresie 40-50%

Jeżeli mają Państwo starszą wersję programu, bez Centrum Serwisowego, pytanie o aktualizację proszę złożyć w poniższym formularzu:

Porada dnia

Faktury zakupu od Małych Podatników są traktowane w ujęciu VATu w odmienny sposób niż od pozostałych kontrahentów. Faktury zakupu oznaczone: MP możemy uwzględnić w rozliczeniu…

czytaj więcej